Κατηγορία:

musical terms

Εγγραφείτε στις προφορές στα musical terms

 • poco εκφώνηση
  poco [es]
 • uno εκφώνηση
  uno [es]
 • brillante εκφώνηση
  brillante [es]
 • nicht εκφώνηση
  nicht [de]
 • sehr εκφώνηση
  sehr [de]
 • cuatro εκφώνηση
  cuatro [es]
 • avec εκφώνηση
  avec [fr]
 • tempo εκφώνηση
  tempo [it]
 • primo εκφώνηση
  primo [es]
 • cajón εκφώνηση
  cajón [es]
 • vivo εκφώνηση
  vivo [it]
 • aber εκφώνηση
  aber [de]
 • grave εκφώνηση
  grave [en]
 • solo εκφώνηση
  solo [it]
 • immer εκφώνηση
  immer [de]
 • registration εκφώνηση
  registration [en]
 • wenig εκφώνηση
  wenig [de]
 • allegro εκφώνηση
  allegro [it]
 • concerto εκφώνηση
  concerto [en]
 • senza εκφώνηση
  senza [it]
 • bis εκφώνηση
  bis [de]
 • Chanson εκφώνηση
  Chanson [fr]
 • religioso εκφώνηση
  religioso [es]
 • accelerando εκφώνηση
  accelerando [it]
 • scherzo εκφώνηση
  scherzo [it]
 • Fröhlich εκφώνηση
  Fröhlich [de]
 • sempre εκφώνηση
  sempre [it]
 • langsam εκφώνηση
  langsam [de]
 • dur εκφώνηση
  dur [fr]
 • crescendo εκφώνηση
  crescendo [it]
 • largo εκφώνηση
  largo [it]
 • assez εκφώνηση
  assez [fr]
 • quatro εκφώνηση
  quatro [pt]
 • allemande εκφώνηση
  allemande [fr]
 • alla εκφώνηση
  alla [it]
 • acceso εκφώνηση
  acceso [it]
 • più εκφώνηση
  più [it]
 • molto εκφώνηση
  molto [it]
 • ad lib εκφώνηση
  ad lib [la]
 • zarzuela εκφώνηση
  zarzuela [es]
 • pick-up εκφώνηση
  pick-up [en]
 • a cappella εκφώνηση
  a cappella [it]
 • string quartet εκφώνηση
  string quartet [en]
 • étude εκφώνηση
  étude [fr]
 • pausa εκφώνηση
  pausa [es]
 • vivace εκφώνηση
  vivace [it]
 • Electric guitar εκφώνηση
  Electric guitar [en]
 • drum kit εκφώνηση
  drum kit [en]
 • freddo εκφώνηση
  freddo [it]
 • schnell εκφώνηση
  schnell [de]
 • stanza εκφώνηση
  stanza [it]
 • ad libitum εκφώνηση
  ad libitum [it]
 • cantata εκφώνηση
  cantata [pt]
 • lento εκφώνηση
  lento [es]
 • Gigue εκφώνηση
  Gigue [en]
 • etwas εκφώνηση
  etwas [de]
 • forza εκφώνηση
  forza [gl]
 • mezzo εκφώνηση
  mezzo [it]
 • poi εκφώνηση
  poi [it]
 • fuoco εκφώνηση
  fuoco [it]
 • vif εκφώνηση
  vif [fr]
 • Bass trumpet εκφώνηση
  Bass trumpet [en]
 • tro εκφώνηση
  tro [sv]
 • Synthesizer εκφώνηση
  Synthesizer [en]
 • siciliana εκφώνηση
  siciliana [it]
 • ziehen εκφώνηση
  ziehen [de]
 • polonaise εκφώνηση
  polonaise [fr]
 • call and response εκφώνηση
  call and response [en]
 • voce εκφώνηση
  voce [it]
 • arco εκφώνηση
  arco [es]
 • maggiore εκφώνηση
  maggiore [it]
 • armonioso εκφώνηση
  armonioso [es]
 • eco εκφώνηση
  eco [es]
 • Recorder εκφώνηση
  Recorder [en]
 • pipa εκφώνηση
  pipa [es]
 • breit εκφώνηση
  breit [de]
 • Baritone saxophone εκφώνηση
  Baritone saxophone [en]
 • capo εκφώνηση
  capo [it]
 • tutti εκφώνηση
  tutti [it]
 • arpeggio εκφώνηση
  arpeggio [it]
 • basso εκφώνηση
  basso [it]
 • allegretto εκφώνηση
  allegretto [it]
 • wind instrument εκφώνηση
  wind instrument [en]
 • Hi-hat cymbal εκφώνηση
  Hi-hat cymbal [en]
 • soave εκφώνηση
  soave [it]
 • libero εκφώνηση
  libero [pl]
 • furioso εκφώνηση
  furioso [pt]
 • flageolet εκφώνηση
  flageolet [fr]
 • banjo εκφώνηση
  banjo [en]
 • pesante εκφώνηση
  pesante [it]
 • Waltz εκφώνηση
  Waltz [en]
 • passacaglia εκφώνηση
  passacaglia [it]
 • Pavane εκφώνηση
  Pavane [fr]
 • ballade εκφώνηση
  ballade [da]
 • sampler εκφώνηση
  sampler [en]
 • subito εκφώνηση
  subito [it]
 • Bass guitar εκφώνηση
  Bass guitar [en]
 • doit εκφώνηση
  doit [fr]
 • sostenuto εκφώνηση
  sostenuto [it]
 • niente εκφώνηση
  niente [it]