Κατηγορία:

nomine proprie

Εγγραφείτε στις προφορές στα nomine proprie

 • Georgia εκφώνηση Georgia [en]
 • Augusta εκφώνηση Augusta [en]
 • Julia εκφώνηση Julia [en]
 • Luca εκφώνηση Luca [it]
 • Claudia εκφώνηση Claudia [it]
 • Ricardo εκφώνηση Ricardo [es]
 • Patricia εκφώνηση Patricia [es]
 • Paulo εκφώνηση Paulo [pt]
 • Patricio εκφώνηση Patricio [es]
 • Marco εκφώνηση Marco [es]
 • Eduardo εκφώνηση Eduardo [pt]
 • Claudio εκφώνηση Claudio [es]
 • Adriano εκφώνηση Adriano [it]
 • Martino εκφώνηση Martino [it]
 • Ludovico εκφώνηση Ludovico [it]
 • Henrico εκφώνηση Henrico [en]
 • Jacobo εκφώνηση Jacobo [it]
 • Alexandro εκφώνηση Alexandro [pt]
 • Benedicto εκφώνηση Benedicto [es]
 • Ανδρέας εκφώνηση Ανδρέας [el]
 • Georgio εκφώνηση Georgio [ia]
 • Laurentio εκφώνηση Laurentio [ia]
 • Petro εκφώνηση Petro [eo]
 • Stephano εκφώνηση Stephano [ia]
 • Christophoro εκφώνηση Christophoro [ia]
 • Mattheo εκφώνηση Mattheo [ia]