Κατηγορία:

numero

Εγγραφείτε στις προφορές στα numero

 • ocho εκφώνηση ocho [es]
 • 10 εκφώνηση 10 [en]
 • das εκφώνηση das [de]
 • zehn εκφώνηση zehn [de]
 • tre εκφώνηση tre [da]
 • nove εκφώνηση nove [it]
 • twee εκφώνηση twee [nl]
 • dieci εκφώνηση dieci [it]
 • sanyo εκφώνηση sanyo [ja]
 • 1000000 εκφώνηση 1000000 [hak]
 • veintiocho εκφώνηση veintiocho [es]
 • dó εκφώνηση [ga]
 • Sète εκφώνηση Sète [fr]
 • Panandaan εκφώνηση Panandaan [tl]
 • ciento uno εκφώνηση ciento uno [es]
 • setenta y tres εκφώνηση setenta y tres [es]
 • Bilang εκφώνηση Bilang [tl]
 • Palatangkasan εκφώνηση Palatangkasan [tl]
 • ciento once εκφώνηση ciento once [es]
 • trentacinque εκφώνηση trentacinque [it]
 • 2.500 εκφώνηση 2.500 [es]
 • Duyog εκφώνηση Duyog [tl]
 • vinti εκφώνηση vinti [ia]
 • Awanggan εκφώνηση Awanggan [tl]
 • panakda εκφώνηση panakda [tl]
 • Isakay εκφώνηση Isakay [tl]
 • Sukgisan εκφώνηση Sukgisan [tl]
 • dódese εκφώνηση dódese [vec]
 • trentasette εκφώνηση trentasette [it]
 • quìndese εκφώνηση quìndese [vec]
 • Tayahan εκφώνηση Tayahan [tl]
 • Tatsulok εκφώνηση Tatsulok [tl]
 • ciento tres εκφώνηση ciento tres [es]
 • sédese εκφώνηση sédese [vec]
 • dissète εκφώνηση dissète [vec]
 • sìnque εκφώνηση sìnque [vec]
 • Tadlong εκφώνηση Tadlong [tl]
 • ochenta y nueve εκφώνηση ochenta y nueve [es]
 • Tikop εκφώνηση Tikop [tl]
 • disdòto εκφώνηση disdòto [vec]
 • տասներկու εκφώνηση տասներկու [hy]
 • Damikay εκφώνηση Damikay [tl]
 • quatòrdese εκφώνηση quatòrdese [vec]
 • vintiùn εκφώνηση vintiùn [vec]
 • disnove εκφώνηση disnove [vec]
 • palautatan εκφώνηση palautatan [tl]
 • Pamahagi εκφώνηση Pamahagi [tl]
 • quarantuno εκφώνηση quarantuno [it]
 • չորս εκφώνηση չորս [hy]
 • òto εκφώνηση òto [vec]
 • Bilnuran εκφώνηση Bilnuran [tl]
 • Sipnayan εκφώνηση Sipnayan [tl]
 • Parihaba εκφώνηση Parihaba [tl]
 • Siskin εκφώνηση Siskin [tl]
 • Parisukat εκφώνηση Parisukat [tl]
 • Timbulog εκφώνηση Timbulog [tl]
 • Duhakay εκφώνηση Duhakay [tl]
 • Gilis εκφώνηση Gilis [tl]
 • Talukay εκφώνηση Talukay [tl]
 • trèdese εκφώνηση trèdese [vec]
 • cuatrillón εκφώνηση cuatrillón [es]
 • Pariugat εκφώνηση Pariugat [tl]
 • Tatsihan εκφώνηση Tatsihan [tl]
 • Lapya εκφώνηση Lapya [tl]
 • ùndese εκφώνηση ùndese [vec]
 • Tumbasan εκφώνηση Tumbasan [tl]