Κατηγορία:

oft

Εγγραφείτε στις προφορές στα oft

  • mengmol εκφώνηση mengmol [gsw]
  • mängisch εκφώνηση mängisch [gsw]
  • öppä εκφώνηση öppä [gsw]
  • Καταγράψτε την προφορά για allig allig [gsw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις