Κατηγορία:

oft

Εγγραφείτε στις προφορές στα oft

  • mengmol εκφώνηση
    mengmol [gsw]
  • mängisch εκφώνηση
    mängisch [gsw]
  • öppä εκφώνηση
    öppä [gsw]
  • Καταγράψτε την προφορά για allig allig [gsw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις