Κατηγορία:

oriya

Εγγραφείτε στις προφορές στα oriya

 • pacha εκφώνηση pacha [pt]
 • pita εκφώνηση pita [es]
 • Bou εκφώνηση Bou [ca]
 • luni εκφώνηση luni [ro]
 • gacha εκφώνηση gacha [or]
 • manas εκφώνηση manas [or]
 • raga εκφώνηση raga [pt]
 • bapa εκφώνηση bapa [or]
 • uday εκφώνηση uday [or]
 • Asti εκφώνηση Asti [fi]
 • priyabrata εκφώνηση priyabrata [or]
 • jagannatha εκφώνηση jagannatha [or]
 • goda εκφώνηση goda [sv]
 • kirana εκφώνηση kirana [or]
 • adhar εκφώνηση adhar [gd]
 • charma εκφώνηση charma [kn]
 • matrubhumi εκφώνηση matrubhumi [or]
 • ekamra εκφώνηση ekamra [or]
 • ratha εκφώνηση ratha [or]
 • Basi εκφώνηση Basi [it]
 • brukhya εκφώνηση brukhya [or]
 • chanda εκφώνηση chanda [es]
 • bahi εκφώνηση bahi [or]
 • Mitha εκφώνηση Mitha [de]
 • ashru εκφώνηση ashru [or]
 • swaduhina εκφώνηση swaduhina [or]
 • kandha εκφώνηση kandha [jv]
 • ganda εκφώνηση ganda [eo]
 • griba εκφώνηση griba [lv]
 • jivan εκφώνηση jivan [or]
 • kancha εκφώνηση kancha [or]
 • tatka εκφώνηση tatka [or]
 • kanana εκφώνηση kanana [or]
 • Καταγράψτε την προφορά για rasala rasala [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pachila pachila [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jibha jibha [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για talipa ତଳିପା talipa ତଳିପା [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tantu ତନ୍ତୁ tantu ତନ୍ତୁ [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ମଇଁଷି ମଇଁଷି [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ganthi ganthi [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για akhi akhi [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για akhira bala akhira bala [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για akhira kajjal akhira kajjal [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chhatipata chhatipata [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chhau chhau [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chibuka chibuka [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για chuti chuti [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για galkaksha galkaksha [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για katidesha katidesha [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jananendriya jananendriya [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jangha jangha [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jhala ଝାଳ jhala ଝାଳ [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kachati kachati [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kahuni kahuni [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kakha kakha [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kanthaswar kanthaswar [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για karnna karnna [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις