Κατηγορία:

parentela

Εγγραφείτε στις προφορές στα parentela

 • padre εκφώνηση padre [es]
 • madre εκφώνηση madre [es]
 • figlio εκφώνηση figlio [it]
 • moglie εκφώνηση moglie [it]
 • mamma εκφώνηση mamma [lv]
 • fratello εκφώνηση fratello [it]
 • nonno εκφώνηση nonno [it]
 • nipote εκφώνηση nipote [it]
 • sorella εκφώνηση sorella [it]
 • papà εκφώνηση papà [it]
 • cugino εκφώνηση cugino [it]
 • marito εκφώνηση marito [it]
 • matrigna εκφώνηση matrigna [it]
 • suocero εκφώνηση suocero [it]
 • cognato εκφώνηση cognato [it]
 • patrigno εκφώνηση patrigno [it]
 • Barbas εκφώνηση Barbas [pt]
 • nuora εκφώνηση nuora [it]
 • bisnonno εκφώνηση bisnonno [it]
 • prozio εκφώνηση prozio [it]
 • figliastro εκφώνηση figliastro [it]
 • avo εκφώνηση avo [eo]
 • coniuge εκφώνηση coniuge [it]
 • fratellastro εκφώνηση fratellastro [it]
 • trisnonno εκφώνηση trisnonno [it]
 • quadrisavolo εκφώνηση quadrisavolo [it]
 • prosuocero εκφώνηση prosuocero [it]
 • consuocero εκφώνηση consuocero [it]
 • genitore εκφώνηση genitore [it]
 • antenato εκφώνηση antenato [it]
 • trisavolo εκφώνηση trisavolo [it]
 • pronipote εκφώνηση pronipote [it]
 • sorellastra εκφώνηση sorellastra [it]