Κατηγορία:

peixos

Εγγραφείτε στις προφορές στα peixos

 • tambor εκφώνηση tambor [es]
 • dot εκφώνηση dot [en]
 • mollet εκφώνηση mollet [fr]
 • morrada εκφώνηση morrada [ca]
 • boga εκφώνηση boga [ca]
 • moll εκφώνηση moll [ca]
 • sarg εκφώνηση sarg [ca]
 • cap pla εκφώνηση cap pla [ca]
 • melva εκφώνηση melva [ca]
 • bonítol εκφώνηση bonítol [ca]
 • llisa εκφώνηση llisa [ca]
 • pagre εκφώνηση pagre [ca]
 • llenguado εκφώνηση llenguado [ca]
 • besuc εκφώνηση besuc [ca]
 • xanguet εκφώνηση xanguet [ca]
 • sorell εκφώνηση sorell [ca]
 • galta roig εκφώνηση galta roig [ca]
 • bacoreta εκφώνηση bacoreta [ca]
 • golleta εκφώνηση golleta [ca]
 • llamprea εκφώνηση llamprea [ca]
 • alatxa εκφώνηση alatxa [ca]
 • esturió εκφώνηση esturió [ca]