Κατηγορία:

pejorative term

Εγγραφείτε στις προφορές στα pejorative term

 • idiota εκφώνηση idiota [pt]
 • domingo εκφώνηση domingo [es]
 • cabrón εκφώνηση cabrón [es]
 • hocico εκφώνηση hocico [es]
 • imbécil εκφώνηση imbécil [es]
 • bellaca εκφώνηση bellaca [es]
 • bacán εκφώνηση bacán [es]
 • huevón εκφώνηση huevón [es]
 • madrastra εκφώνηση madrastra [es]
 • latín εκφώνηση latín [es]
 • enfermo εκφώνηση enfermo [es]
 • fascismo εκφώνηση fascismo [es]
 • gallego εκφώνηση gallego [es]
 • hueco εκφώνηση hueco [es]
 • hojarasca εκφώνηση hojarasca [es]
 • facho εκφώνηση facho [pt]
 • lana εκφώνηση lana [es]
 • desvergonzado εκφώνηση desvergonzado [es]
 • baboso εκφώνηση baboso [es]
 • hebreo εκφώνηση hebreo [ast]
 • imberbe εκφώνηση imberbe [es]
 • cabezón εκφώνηση cabezón [es]
 • cacharro εκφώνηση cacharro [es]
 • esnob εκφώνηση esnob [es]
 • academizar εκφώνηση academizar [pt]
 • facha εκφώνηση facha [es]
 • desgraciado εκφώνηση desgraciado [es]
 • calleja εκφώνηση calleja [es]
 • igualado εκφώνηση igualado [es]
 • populacho εκφώνηση populacho [pt]
 • idólatra εκφώνηση idólatra [es]
 • lagartona εκφώνηση lagartona [es]
 • vejestorio εκφώνηση vejestorio [es]
 • bullanga εκφώνηση bullanga [ca]
 • espumarajo εκφώνηση espumarajo [es]
 • jeva εκφώνηση jeva [sl]
 • jibia εκφώνηση jibia [es]
 • niñato εκφώνηση niñato [es]
 • jesuita εκφώνηση jesuita [es]
 • cegata εκφώνηση cegata [es]
 • feúcho εκφώνηση feúcho [es]
 • acromado εκφώνηση acromado [es]
 • encasillar εκφώνηση encasillar [es]
 • casucha εκφώνηση casucha [es]
 • vidorra εκφώνηση vidorra [es]
 • discretear εκφώνηση discretear [pt]
 • adulete εκφώνηση adulete [es]
 • mujerzuela εκφώνηση mujerzuela [es]
 • gachupín εκφώνηση gachupín [es]
 • tintorro εκφώνηση tintorro [es]
 • libraco εκφώνηση libraco [es]
 • granuja εκφώνηση granuja [es]
 • gabacho εκφώνηση gabacho [es]
 • villorrio εκφώνηση villorrio [es]
 • pillastre εκφώνηση pillastre [es]
 • bacín εκφώνηση bacín [ast]
 • babazorro εκφώνηση babazorro [eu]
 • haiga εκφώνηση haiga [es]
 • gentuza εκφώνηση gentuza [es]
 • filosofastro εκφώνηση filosofastro [pt]
 • pajarraco εκφώνηση pajarraco [es]
 • brytol εκφώνηση brytol [pl]
 • tipejo εκφώνηση tipejo [es]
 • feminazi εκφώνηση feminazi [es]
 • lacho εκφώνηση lacho [es]
 • adultescente εκφώνηση adultescente [es]
 • jote εκφώνηση jote [es]
 • de medio pelo εκφώνηση de medio pelo [es]
 • bachicha εκφώνηση bachicha [es]
 • cachifa εκφώνηση cachifa [es]
 • galenso εκφώνηση galenso [es]
 • cachanchán εκφώνηση cachanchán [es]
 • Badinguiste εκφώνηση Badinguiste [fr]
 • lavotear εκφώνηση lavotear [es]
 • ventanuco εκφώνηση ventanuco [es]
 • efebocracia εκφώνηση efebocracia [es]
 • abacanado εκφώνηση abacanado [es]
 • mujeruca εκφώνηση mujeruca [es]
 • escribidor εκφώνηση escribidor [es]
 • pajuzo εκφώνηση pajuzo [es]
 • azulasco εκφώνηση azulasco [es]
 • blandujo εκφώνηση blandujo [es]
 • galensa εκφώνηση galensa [es]
 • dulzango εκφώνηση dulzango [es]
 • leonzuelo εκφώνηση leonzuelo [es]
 • pequeñaja εκφώνηση pequeñaja [es]
 • comidorria εκφώνηση comidorria [es]
 • politicastro εκφώνηση politicastro [es]
 • ricacha εκφώνηση ricacha [es]