Κατηγορία:

presens

Εγγραφείτε στις προφορές στα presens

 • bor εκφώνηση bor [pl]
 • äter εκφώνηση äter [sv]
 • talar εκφώνηση talar [sv]
 • Gör εκφώνηση Gör [sv]
 • biter εκφώνηση biter [yi]
 • går εκφώνηση går [sv]
 • sjunger εκφώνηση sjunger [sv]
 • springer εκφώνηση springer [sv]
 • känner εκφώνηση känner [sv]
 • tror εκφώνηση tror [da]
 • skriver εκφώνηση skriver [sv]
 • tog εκφώνηση tog [no]
 • kommer εκφώνηση kommer [sv]
 • regnar εκφώνηση regnar [sv]
 • dricker εκφώνηση dricker [sv]
 • pratar εκφώνηση pratar [sv]
 • bastar εκφώνηση bastar [pt]
 • ligger εκφώνηση ligger [da]
 • sitter εκφώνηση sitter [en]
 • ringer εκφώνηση ringer [sv]
 • blir εκφώνηση blir [sv]
 • Sover εκφώνηση Sover [sv]
 • söker εκφώνηση söker [sv]
 • förstår εκφώνηση förstår [sv]
 • skalar εκφώνηση skalar [pl]
 • hjälper εκφώνηση hjälper [sv]
 • köper εκφώνηση köper [sv]
 • bygger εκφώνηση bygger [da]
 • studerar εκφώνηση studerar [sv]
 • väntar εκφώνηση väntar [sv]
 • stiger εκφώνηση stiger [sv]
 • lutar εκφώνηση lutar [pt]
 • lyser εκφώνηση lyser [sv]
 • seglar εκφώνηση seglar [es]
 • spelar εκφώνηση spelar [sv]
 • glor εκφώνηση glor [sv]
 • flyger εκφώνηση flyger [sv]
 • angår εκφώνηση angår [sv]
 • blåser εκφώνηση blåser [sv]
 • följer εκφώνηση följer [sv]
 • vaknar εκφώνηση vaknar [sv]
 • gormar εκφώνηση gormar [sv]
 • hasar εκφώνηση hasar [tr]
 • håller εκφώνηση håller [sv]
 • lyssnar εκφώνηση lyssnar [sv]
 • hotar εκφώνηση hotar [sv]
 • löper εκφώνηση löper [sv]
 • hinner εκφώνηση hinner [sv]
 • stannar εκφώνηση stannar [sv]
 • kränker εκφώνηση kränker [sv]
 • tittar εκφώνηση tittar [sv]
 • räcker εκφώνηση räcker [sv]
 • hoppar εκφώνηση hoppar [sv]
 • begår εκφώνηση begår [sv]
 • tvättar εκφώνηση tvättar [sv]
 • upptäcker εκφώνηση upptäcker [sv]
 • döljer εκφώνηση döljer [sv]
 • vågar εκφώνηση vågar [sv]
 • väljer εκφώνηση väljer [sv]
 • låter εκφώνηση låter [sv]
 • viskar εκφώνηση viskar [sv]
 • presenterar εκφώνηση presenterar [sv]
 • innehåller εκφώνηση innehåller [sv]
 • sprider εκφώνηση sprider [sv]
 • simmar εκφώνηση simmar [sv]
 • främjar εκφώνηση främjar [sv]
 • sänder εκφώνηση sänder [sv]
 • jamar εκφώνηση jamar [es]
 • njuter εκφώνηση njuter [sv]
 • saknar εκφώνηση saknar [sv]
 • orkar εκφώνηση orkar [sv]
 • vandrar εκφώνηση vandrar [sv]
 • mixar εκφώνηση mixar [sv]
 • grillar εκφώνηση grillar [sv]
 • fungerar εκφώνηση fungerar [sv]
 • beklagar εκφώνηση beklagar [sv]
 • fantiserar εκφώνηση fantiserar [sv]
 • surar εκφώνηση surar [ca]
 • säljer εκφώνηση säljer [sv]
 • förebygger εκφώνηση förebygger [sv]
 • önskar εκφώνηση önskar [sv]
 • företräder εκφώνηση företräder [sv]
 • belyser εκφώνηση belyser [sv]
 • skyddar εκφώνηση skyddar [sv]
 • besöker εκφώνηση besöker [sv]
 • q-märker εκφώνηση q-märker [sv]
 • laddar εκφώνηση laddar [sv]
 • förekommer εκφώνηση förekommer [sv]
 • hamrar εκφώνηση hamrar [is]
 • protesterar εκφώνηση protesterar [sv]
 • återvänder εκφώνηση återvänder [sv]
 • glänser εκφώνηση glänser [sv]
 • berövar εκφώνηση berövar [sv]
 • duger εκφώνηση duger [sv]
 • kallnar εκφώνηση kallnar [sv]
 • firar εκφώνηση firar [ca]
 • målar εκφώνηση målar [sv]
 • trampar εκφώνηση trampar [sv]
 • uppmuntrar εκφώνηση uppmuntrar [sv]
 • finns εκφώνηση finns [sv]