Κατηγορία:

radical

Εγγραφείτε στις προφορές στα radical

 • 犬 εκφώνηση [ja]
 • 人 εκφώνηση [zh]
 • 水 εκφώνηση [ja]
 • 日 εκφώνηση [ja]
 • 十 εκφώνηση [zh]
 • 月 εκφώνηση [ja]
 • 白 εκφώνηση [ja]
 • 八 εκφώνηση [zh]
 • 女 εκφώνηση [ja]
 • 木 εκφώνηση [zh]
 • 肉 εκφώνηση [ja]
 • 雨 εκφώνηση [ja]
 • 山 εκφώνηση [ja]
 • 米 εκφώνηση [ja]
 • 車 εκφώνηση [ja]
 • 石 εκφώνηση [zh]
 • 心 εκφώνηση [zh]
 • 火 εκφώνηση [ja]
 • 刀 εκφώνηση [zh]
 • 大 εκφώνηση [ja]
 • 赤 εκφώνηση [ja]
 • 西 εκφώνηση 西 [ja]
 • 鱼 εκφώνηση [zh]
 • 力 εκφώνηση [zh]
 • 行 εκφώνηση [zh]
 • 鬼 εκφώνηση [zh]
 • 青 εκφώνηση [ja]
 • 馬 εκφώνηση [ja]
 • 小 εκφώνηση [zh]
 • 手 εκφώνηση [yue]
 • 高 εκφώνηση [zh]
 • 虫 εκφώνηση [ja]
 • 口 εκφώνηση [ja]
 • 足 εκφώνηση [ja]
 • 牛 εκφώνηση [ja]
 • 魚 εκφώνηση [ja]
 • 母 εκφώνηση [ja]
 • 生 εκφώνηση [ja]
 • 田 εκφώνηση [ja]
 • 王 εκφώνηση [zh]
 • 川 εκφώνηση [ja]
 • 玉 εκφώνηση [gan]
 • 文 εκφώνηση [nan]
 • 風 εκφώνηση [ja]
 • 父 εκφώνηση [ja]
 • 角 εκφώνηση [ja]
 • 龍 εκφώνηση [ja]
 • 耳 εκφώνηση [ja]
 • 方 εκφώνηση [ja]
 • 土 εκφώνηση [ja]
 • 鼻 εκφώνηση [ja]
 • 黄 εκφώνηση [zh]
 • 鳥 εκφώνηση [ja]
 • 子 εκφώνηση [ja]
 • 夕 εκφώνηση [zh]
 • 羊 εκφώνηση [zh]
 • 皿 εκφώνηση [zh]
 • 色 εκφώνηση [ja]
 • 入 εκφώνηση [wuu]
 • 几 εκφώνηση [zh]
 • 老 εκφώνηση [zh]
 • 見 εκφώνηση [ja]
 • 谷 εκφώνηση [ja]
 • 目 εκφώνηση [ja]
 • 面 εκφώνηση [zh]
 • 爪 εκφώνηση [ja]
 • 毛 εκφώνηση [yue]
 • 香 εκφώνηση [zh]
 • 自 εκφώνηση [zh]
 • 又 εκφώνηση [ko]
 • 用 εκφώνηση [zh]
 • 走 εκφώνηση [zh]
 • 寸 εκφώνηση [yue]
 • 舌 εκφώνηση [zh]
 • 鹿 εκφώνηση 鹿 [zh]
 • 见 εκφώνηση [zh]
 • 瓦 εκφώνηση [ja]
 • 竹 εκφώνηση [zh]
 • 黃 εκφώνηση [yue]
 • 黑 εκφώνηση [zh]
 • 长 εκφώνηση [zh]
 • 糸 εκφώνηση [ja]
 • 衣 εκφώνηση [wuu]
 • 牙 εκφώνηση [wuu]
 • 丘 εκφώνηση [ja]
 • 門 εκφώνηση [ja]
 • 血 εκφώνηση [zh]
 • 音 εκφώνηση [ja]
 • 欠 εκφώνηση [zh]
 • 皮 εκφώνηση [ja]
 • 马 εκφώνηση [zh]
 • 车 εκφώνηση [cjy]
 • 鸟 εκφώνηση [zh]
 • 鼠 εκφώνηση [ja]
 • 貝 εκφώνηση [yue]
 • 首 εκφώνηση [ja]
 • Jacobin εκφώνηση Jacobin [en]
 • 厂 εκφώνηση [zh]
 • 穴 εκφώνηση [zh]
 • 而 εκφώνηση [zh]