Κατηγορία:

simple past

Εγγραφείτε στις προφορές στα simple past