Κατηγορία:

smallness

Εγγραφείτε στις προφορές στα smallness

 • minute εκφώνηση minute [en]
 • thin εκφώνηση thin [en]
 • narrow εκφώνηση narrow [en]
 • petite εκφώνηση petite [en]
 • reduce εκφώνηση reduce [en]
 • wither εκφώνηση wither [en]
 • sketch εκφώνηση sketch [en]
 • brief εκφώνηση brief [de]
 • condensation εκφώνηση condensation [en]
 • extract εκφώνηση extract [en]
 • summary εκφώνηση summary [en]
 • diminutive εκφώνηση diminutive [en]
 • collapse εκφώνηση collapse [en]
 • dwindle εκφώνηση dwindle [en]
 • digest εκφώνηση digest [en]
 • contraction εκφώνηση contraction [en]
 • attenuate εκφώνηση attenuate [en]
 • tense εκφώνηση tense [en]
 • diminish εκφώνηση diminish [en]
 • synopsis εκφώνηση synopsis [en]
 • mini εκφώνηση mini [en]
 • shave εκφώνηση shave [en]
 • elision εκφώνηση elision [en]
 • deflation εκφώνηση deflation [en]
 • mote εκφώνηση mote [en]
 • squeeze εκφώνηση squeeze [en]
 • shortened εκφώνηση shortened [en]
 • compress εκφώνηση compress [en]
 • abridgment εκφώνηση abridgment [en]
 • pare εκφώνηση pare [en]
 • pygmy εκφώνηση pygmy [en]
 • shrink εκφώνηση shrink [en]
 • wee εκφώνηση wee [en]
 • capitulation εκφώνηση capitulation [en]
 • pinch εκφώνηση pinch [en]
 • aperçu εκφώνηση aperçu [fr]
 • tighten εκφώνηση tighten [en]
 • trim εκφώνηση trim [en]
 • shrunk εκφώνηση shrunk [en]
 • lessen εκφώνηση lessen [en]
 • teensy-weensy εκφώνηση teensy-weensy [en]
 • reduction εκφώνηση reduction [en]
 • astringent εκφώνηση astringent [en]
 • condense εκφώνηση condense [en]
 • shear εκφώνηση shear [en]
 • shortening εκφώνηση shortening [en]
 • attenuation εκφώνηση attenuation [en]
 • midget εκφώνηση midget [en]
 • nutshell εκφώνηση nutshell [en]
 • clipping εκφώνηση clipping [en]
 • wane εκφώνηση wane [en]
 • inferiority εκφώνηση inferiority [en]
 • cramp εκφώνηση cramp [en]
 • diminution εκφώνηση diminution [en]
 • lessening εκφώνηση lessening [en]
 • shorten εκφώνηση shorten [en]
 • teeny-weeny εκφώνηση teeny-weeny [en]
 • constrict εκφώνηση constrict [en]
 • decreasing εκφώνηση decreasing [en]
 • truncation εκφώνηση truncation [en]
 • precis εκφώνηση precis [en]
 • shrinkage εκφώνηση shrinkage [en]
 • pint-sized εκφώνηση pint-sized [en]
 • compression εκφώνηση compression [en]
 • clench εκφώνηση clench [en]
 • squeezing εκφώνηση squeezing [en]
 • ebb εκφώνηση ebb [en]
 • contracted εκφώνηση contracted [en]
 • smidgeon εκφώνηση smidgeon [en]
 • waning εκφώνηση waning [en]
 • strangulated εκφώνηση strangulated [en]
 • lilliputian εκφώνηση lilliputian [en]
 • stunted εκφώνηση stunted [en]
 • constriction εκφώνηση constriction [en]
 • diminishing εκφώνηση diminishing [en]
 • emaciation εκφώνηση emaciation [en]
 • wizened εκφώνηση wizened [en]
 • contracting εκφώνηση contracting [en]
 • shrinking εκφώνηση shrinking [en]
 • on a sixpence εκφώνηση on a sixpence [en]
 • skosh εκφώνηση skosh [en]
 • compressible εκφώνηση compressible [en]
 • smithereen εκφώνηση smithereen [en]
 • summation εκφώνηση summation [en]
 • decrement εκφώνηση decrement [en]
 • compendium εκφώνηση compendium [en]
 • lopping εκφώνηση lopping [en]
 • roundup εκφώνηση roundup [en]
 • smidge εκφώνηση smidge [en]
 • constringe εκφώνηση constringe [en]
 • lopped εκφώνηση lopped [en]
 • initialism εκφώνηση initialism [en]
 • compaction εκφώνηση compaction [en]
 • unexpanded εκφώνηση unexpanded [en]
 • narrowing εκφώνηση narrowing [en]
 • bantam εκφώνηση bantam [en]
 • deflating εκφώνηση deflating [en]
 • diminishment εκφώνηση diminishment [en]
 • undersized εκφώνηση undersized [en]
 • pigmy εκφώνηση pigmy [en]