Κατηγορία:

smallness

Εγγραφείτε στις προφορές στα smallness

 • minute εκφώνηση
  minute [en]
 • thin εκφώνηση
  thin [en]
 • narrow εκφώνηση
  narrow [en]
 • reduce εκφώνηση
  reduce [en]
 • petite εκφώνηση
  petite [en]
 • sketch εκφώνηση
  sketch [en]
 • wither εκφώνηση
  wither [en]
 • brief εκφώνηση
  brief [de]
 • condensation εκφώνηση
  condensation [en]
 • extract εκφώνηση
  extract [en]
 • summary εκφώνηση
  summary [en]
 • collapse εκφώνηση
  collapse [en]
 • digest εκφώνηση
  digest [en]
 • diminutive εκφώνηση
  diminutive [en]
 • dwindle εκφώνηση
  dwindle [en]
 • contraction εκφώνηση
  contraction [en]
 • tense εκφώνηση
  tense [en]
 • attenuate εκφώνηση
  attenuate [en]
 • diminish εκφώνηση
  diminish [en]
 • synopsis εκφώνηση
  synopsis [en]
 • mini εκφώνηση
  mini [en]
 • shave εκφώνηση
  shave [en]
 • squeeze εκφώνηση
  squeeze [en]
 • mote εκφώνηση
  mote [en]
 • shrink εκφώνηση
  shrink [en]
 • pinch εκφώνηση
  pinch [en]
 • shortened εκφώνηση
  shortened [en]
 • deflation εκφώνηση
  deflation [en]
 • compress εκφώνηση
  compress [en]
 • pare εκφώνηση
  pare [en]
 • abridgment εκφώνηση
  abridgment [en]
 • pygmy εκφώνηση
  pygmy [en]
 • wee εκφώνηση
  wee [en]
 • tighten εκφώνηση
  tighten [en]
 • trim εκφώνηση
  trim [en]
 • aperçu εκφώνηση
  aperçu [fr]
 • elision εκφώνηση
  elision [en]
 • capitulation εκφώνηση
  capitulation [en]
 • lessen εκφώνηση
  lessen [en]
 • shrunk εκφώνηση
  shrunk [en]
 • reduction εκφώνηση
  reduction [en]
 • condense εκφώνηση
  condense [en]
 • astringent εκφώνηση
  astringent [en]
 • shear εκφώνηση
  shear [en]
 • teensy-weensy εκφώνηση
  teensy-weensy [en]
 • shortening εκφώνηση
  shortening [en]
 • attenuation εκφώνηση
  attenuation [en]
 • midget εκφώνηση
  midget [en]
 • nutshell εκφώνηση
  nutshell [en]
 • clipping εκφώνηση
  clipping [en]
 • inferiority εκφώνηση
  inferiority [en]
 • cramp εκφώνηση
  cramp [en]
 • wane εκφώνηση
  wane [en]
 • diminution εκφώνηση
  diminution [en]
 • shorten εκφώνηση
  shorten [en]
 • lessening εκφώνηση
  lessening [en]
 • teeny-weeny εκφώνηση
  teeny-weeny [en]
 • constrict εκφώνηση
  constrict [en]
 • decreasing εκφώνηση
  decreasing [en]
 • precis εκφώνηση
  precis [en]
 • truncation εκφώνηση
  truncation [en]
 • shrinkage εκφώνηση
  shrinkage [en]
 • compression εκφώνηση
  compression [en]
 • pint-sized εκφώνηση
  pint-sized [en]
 • clench εκφώνηση
  clench [en]
 • squeezing εκφώνηση
  squeezing [en]
 • ebb εκφώνηση
  ebb [en]
 • contracted εκφώνηση
  contracted [en]
 • waning εκφώνηση
  waning [en]
 • smidgeon εκφώνηση
  smidgeon [en]
 • lilliputian εκφώνηση
  lilliputian [en]
 • stunted εκφώνηση
  stunted [en]
 • strangulated εκφώνηση
  strangulated [en]
 • diminishing εκφώνηση
  diminishing [en]
 • constriction εκφώνηση
  constriction [en]
 • contracting εκφώνηση
  contracting [en]
 • wizened εκφώνηση
  wizened [en]
 • emaciation εκφώνηση
  emaciation [en]
 • shrinking εκφώνηση
  shrinking [en]
 • skosh εκφώνηση
  skosh [en]
 • compressible εκφώνηση
  compressible [en]
 • on a sixpence εκφώνηση
  on a sixpence [en]
 • summation εκφώνηση
  summation [en]
 • smithereen εκφώνηση
  smithereen [en]
 • compendium εκφώνηση
  compendium [en]
 • decrement εκφώνηση
  decrement [en]
 • roundup εκφώνηση
  roundup [en]
 • lopping εκφώνηση
  lopping [en]
 • smidge εκφώνηση
  smidge [en]
 • constringe εκφώνηση
  constringe [en]
 • lopped εκφώνηση
  lopped [en]
 • initialism εκφώνηση
  initialism [en]
 • bantam εκφώνηση
  bantam [en]
 • narrowing εκφώνηση
  narrowing [en]
 • compaction εκφώνηση
  compaction [en]
 • unexpanded εκφώνηση
  unexpanded [en]
 • deflating εκφώνηση
  deflating [en]
 • diminishment εκφώνηση
  diminishment [en]
 • undersized εκφώνηση
  undersized [en]
 • pigmy εκφώνηση
  pigmy [en]