Κατηγορία:

tagalog

Εγγραφείτε στις προφορές στα tagalog

 • trip εκφώνηση trip [en]
 • Tagalog εκφώνηση Tagalog [en]
 • chick εκφώνηση chick [en]
 • jingle εκφώνηση jingle [en]
 • Manila εκφώνηση Manila [en]
 • salamat εκφώνηση salamat [tl]
 • junkie εκφώνηση junkie [en]
 • junk εκφώνηση junk [en]
 • mabuhay εκφώνηση mabuhay [tl]
 • Diwata εκφώνηση Diwata [tl]
 • dodo εκφώνηση dodo [en]
 • Maraming Salamat εκφώνηση Maraming Salamat [tl]
 • Amihan εκφώνηση Amihan [tl]
 • kaibigan εκφώνηση kaibigan [tl]
 • Datu εκφώνηση Datu [eu]
 • Manilla εκφώνηση Manilla [es]
 • Ano ang petsa ngayon εκφώνηση Ano ang petsa ngayon [tl]
 • napapatungo εκφώνηση napapatungo [tl]
 • Dakila εκφώνηση Dakila [tl]
 • Pilipino εκφώνηση Pilipino [tl]
 • Bituin εκφώνηση Bituin [tl]
 • Bayani εκφώνηση Bayani [tl]
 • Malusog εκφώνηση Malusog [tl]
 • Igme εκφώνηση Igme [tl]
 • Magklase εκφώνηση Magklase [tl]
 • antáy εκφώνηση antáy [tl]
 • medyas εκφώνηση medyas [tl]
 • nag-aaral εκφώνηση nag-aaral [tl]
 • marunong εκφώνηση marunong [tl]
 • ingay εκφώνηση ingay [tl]
 • ikatlo εκφώνηση ikatlo [tl]
 • mangkok εκφώνηση mangkok [ind]
 • bakyâ εκφώνηση bakyâ [tl]
 • ambón εκφώνηση ambón [tl]
 • Anong oras na? εκφώνηση Anong oras na? [tl]
 • ipinanganak εκφώνηση ipinanganak [tl]
 • kayamanan εκφώνηση kayamanan [tl]
 • Luningning εκφώνηση Luningning [tl]
 • Pakikhatid εκφώνηση Pakikhatid [tl]
 • nakapagpapabagabag εκφώνηση nakapagpapabagabag [tl]
 • petsa εκφώνηση petsa [tl]
 • kandilà εκφώνηση kandilà [tl]
 • anibersaryo εκφώνηση anibersaryo [tl]
 • darating εκφώνηση darating [tl]
 • pinakamalaking εκφώνηση pinakamalaking [tl]
 • akyát εκφώνηση akyát [tl]
 • hápon εκφώνηση hápon [tl]
 • Καταγράψτε την προφορά για makulay makulay [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Imee Imee [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bmaukas bmaukas [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις