Κατηγορία:

tagalog

Εγγραφείτε στις προφορές στα tagalog

 • trip εκφώνηση
  trip [en]
 • Tagalog εκφώνηση
  Tagalog [en]
 • chick εκφώνηση
  chick [en]
 • jingle εκφώνηση
  jingle [en]
 • Manila εκφώνηση
  Manila [en]
 • salamat εκφώνηση
  salamat [tl]
 • junk εκφώνηση
  junk [en]
 • junkie εκφώνηση
  junkie [en]
 • mabuhay εκφώνηση
  mabuhay [tl]
 • dodo εκφώνηση
  dodo [en]
 • Diwata εκφώνηση
  Diwata [tl]
 • Maraming Salamat εκφώνηση
  Maraming Salamat [tl]
 • Amihan εκφώνηση
  Amihan [tl]
 • kaibigan εκφώνηση
  kaibigan [tl]
 • Datu εκφώνηση
  Datu [eu]
 • Manilla εκφώνηση
  Manilla [es]
 • Ano ang petsa ngayon εκφώνηση
  Ano ang petsa ngayon [tl]
 • Dakila εκφώνηση
  Dakila [tl]
 • napapatungo εκφώνηση
  napapatungo [tl]
 • Bituin εκφώνηση
  Bituin [tl]
 • Pilipino εκφώνηση
  Pilipino [tl]
 • Bayani εκφώνηση
  Bayani [tl]
 • Malusog εκφώνηση
  Malusog [tl]
 • ipinanganak εκφώνηση
  ipinanganak [tl]
 • Igme εκφώνηση
  Igme [tl]
 • Magklase εκφώνηση
  Magklase [tl]
 • nag-aaral εκφώνηση
  nag-aaral [tl]
 • antáy εκφώνηση
  antáy [tl]
 • medyas εκφώνηση
  medyas [tl]
 • marunong εκφώνηση
  marunong [tl]
 • ingay εκφώνηση
  ingay [tl]
 • mangkok εκφώνηση
  mangkok [ind]
 • ikatlo εκφώνηση
  ikatlo [tl]
 • bakyâ εκφώνηση
  bakyâ [tl]
 • ambón εκφώνηση
  ambón [tl]
 • Anong oras na? εκφώνηση
  Anong oras na? [tl]
 • petsa εκφώνηση
  petsa [tl]
 • kayamanan εκφώνηση
  kayamanan [tl]
 • Luningning εκφώνηση
  Luningning [tl]
 • Pakikhatid εκφώνηση
  Pakikhatid [tl]
 • nakapagpapabagabag εκφώνηση
  nakapagpapabagabag [tl]
 • kandilà εκφώνηση
  kandilà [tl]
 • anibersaryo εκφώνηση
  anibersaryo [tl]
 • darating εκφώνηση
  darating [tl]
 • pinakamalaking εκφώνηση
  pinakamalaking [tl]
 • hápon εκφώνηση
  hápon [tl]
 • akyát εκφώνηση
  akyát [tl]
 • Καταγράψτε την προφορά για makulay makulay [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Imee Imee [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bmaukas bmaukas [tl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις