Κατηγορία:

to us

Εγγραφείτε στις προφορές στα to us

  • nama εκφώνηση nama [ms]
  • לנו εκφώνηση לנו [he]
  • אלינו εκφώνηση אלינו [he]