Κατηγορία:

to us

Εγγραφείτε στις προφορές στα to us

  • לנו εκφώνηση לנו [he]
  • אלינו εκφώνηση אלינו [he]
  • bizə εκφώνηση bizə [az]
  • Καταγράψτε την προφορά για namaj namaj [nah] Αναμενόμενες εκφωνήσεις