Κατηγορία:

WL

Εγγραφείτε στις προφορές στα WL

 • in εκφώνηση in [en]
 • YouTube εκφώνηση YouTube [en]
 • ich εκφώνηση ich [de]
 • hallo εκφώνηση hallo [de]
 • am εκφώνηση am [en]
 • was εκφώνηση was [en]
 • du εκφώνηση du [fr]
 • war εκφώνηση war [en]
 • um εκφώνηση um [pt]
 • plus εκφώνηση plus [en]
 • der εκφώνηση der [de]
 • sprechen εκφώνηση sprechen [de]
 • und εκφώνηση und [de]
 • über εκφώνηση über [de]
 • problem εκφώνηση problem [en]
 • sie εκφώνηση sie [de]
 • 2 εκφώνηση 2 [de]
 • die εκφώνηση die [en]
 • durch εκφώνηση durch [de]
 • an εκφώνηση an [en]
 • Danke εκφώνηση Danke [de]
 • mich εκφώνηση mich [de]
 • gehen εκφώνηση gehen [de]
 • cut εκφώνηση cut [en]
 • plan εκφώνηση plan [en]
 • situation εκφώνηση situation [en]
 • ihr εκφώνηση ihr [de]
 • moment εκφώνηση moment [en]
 • machen εκφώνηση machen [de]
 • 5 εκφώνηση 5 [en]
 • detail εκφώνηση detail [en]
 • ja εκφώνηση ja [de]
 • auch εκφώνηση auch [de]
 • so εκφώνηση so [en]
 • bin εκφώνηση bin [en]
 • nicht εκφώνηση nicht [de]
 • video εκφώνηση video [en]
 • können εκφώνηση können [de]
 • sehr εκφώνηση sehr [de]
 • sein εκφώνηση sein [de]
 • eine εκφώνηση eine [de]
 • wir εκφώνηση wir [de]
 • stand εκφώνηση stand [en]
 • das εκφώνηση das [de]
 • für εκφώνηση für [de]
 • möchte εκφώνηση möchte [de]
 • jetzt εκφώνηση jetzt [de]
 • wie εκφώνηση wie [de]
 • ist εκφώνηση ist [de]
 • tag εκφώνηση tag [en]
 • viel εκφώνηση viel [de]
 • werden εκφώνηση werden [de]
 • sehen εκφώνηση sehen [de]
 • mal εκφώνηση mal [fr]
 • dem εκφώνηση dem [de]
 • Wochenende εκφώνηση Wochenende [de]
 • schon εκφώνηση schon [de]
 • Zeit εκφώνηση Zeit [de]
 • Basel εκφώνηση Basel [de]
 • null εκφώνηση null [de]
 • da εκφώνηση da [de]
 • geht εκφώνηση geht [de]
 • manchmal εκφώνηση manchmal [de]
 • wer εκφώνηση wer [de]
 • leben εκφώνηση leben [de]
 • Schweiz εκφώνηση Schweiz [de]
 • sind εκφώνηση sind [de]
 • gut εκφώνηση gut [de]
 • Mann εκφώνηση Mann [de]
 • sage εκφώνηση sage [en]
 • aber εκφώνηση aber [de]
 • na εκφώνηση na [de]
 • ein εκφώνηση ein [de]
 • heute εκφώνηση heute [de]
 • liked εκφώνηση liked [en]
 • schlecht εκφώνηση schlecht [de]
 • nichts εκφώνηση nichts [de]
 • immer εκφώνηση immer [de]
 • extra εκφώνηση extra [en]
 • banal εκφώνηση banal [en]
 • Liebe εκφώνηση Liebe [de]
 • dir εκφώνηση dir [de]
 • channel εκφώνηση channel [en]
 • von εκφώνηση von [de]
 • ihre εκφώνηση ihre [de]
 • dich εκφώνηση dich [de]
 • stehen εκφώνηση stehen [de]
 • wenig εκφώνηση wenig [de]
 • 2017 εκφώνηση 2017 [en]
 • auf εκφώνηση auf [de]
 • mir εκφώνηση mir [de]
 • aus εκφώνηση aus [de]
 • warum εκφώνηση warum [de]
 • euch εκφώνηση euch [de]
 • haben εκφώνηση haben [de]
 • bis εκφώνηση bis [de]
 • fake εκφώνηση fake [en]
 • oder εκφώνηση oder [de]
 • nie εκφώνηση nie [de]
 • Herz εκφώνηση Herz [de]