Κατηγορία:

year

Εγγραφείτε στις προφορές στα year

 • 2014 εκφώνηση 2014 [es]
 • il εκφώνηση il [fr]
 • 2016 εκφώνηση 2016 [en]
 • 1990 εκφώνηση 1990 [fr]
 • 2000 εκφώνηση 2000 [en]
 • 1984 εκφώνηση 1984 [eo]
 • 2012 εκφώνηση 2012 [pt]
 • 사사분기 εκφώνηση 사사분기 [ko]
 • 2013 εκφώνηση 2013 [es]
 • 年 εκφώνηση [cjy]
 • 2017 εκφώνηση 2017 [en]
 • 2011 εκφώνηση 2011 [ja]
 • 1987 εκφώνηση 1987 [es]
 • 1986 εκφώνηση 1986 [es]
 • 2009 εκφώνηση 2009 [es]
 • 2018 εκφώνηση 2018 [hu]
 • 1996 εκφώνηση 1996 [fr]
 • 2010 εκφώνηση 2010 [en]
 • 2015 εκφώνηση 2015 [de]
 • 2001 εκφώνηση 2001 [en]
 • 2005 εκφώνηση 2005 [sk]
 • 1985 εκφώνηση 1985 [de]
 • 1900 εκφώνηση 1900 [en]
 • Jahr εκφώνηση Jahr [de]
 • 1994 εκφώνηση 1994 [en]
 • 1800 εκφώνηση 1800 [en]
 • 2004 εκφώνηση 2004 [en]
 • 1974 εκφώνηση 1974 [en]
 • 1960 εκφώνηση 1960 [fr]
 • 1970 εκφώνηση 1970 [en]
 • 1998 εκφώνηση 1998 [eo]
 • 1991 εκφώνηση 1991 [de]
 • 2008 εκφώνηση 2008 [en]
 • 1909 εκφώνηση 1909 [en]
 • 1904 εκφώνηση 1904 [en]
 • 1993 εκφώνηση 1993 [cs]
 • 2002 εκφώνηση 2002 [sk]
 • 2003 εκφώνηση 2003 [it]
 • 1901 εκφώνηση 1901 [en]
 • 1913 εκφώνηση 1913 [en]
 • 1989 εκφώνηση 1989 [en]
 • 2019 εκφώνηση 2019 [hu]
 • 2006 εκφώνηση 2006 [de]
 • 1889 εκφώνηση 1889 [es]
 • Saal εκφώνηση Saal [de]
 • 1967 εκφώνηση 1967 [it]
 • 1969 εκφώνηση 1969 [en]
 • 1905 εκφώνηση 1905 [de]
 • 1920 εκφώνηση 1920 [en]
 • 2020 εκφώνηση 2020 [da]
 • 1930 εκφώνηση 1930 [en]
 • 1988 εκφώνηση 1988 [fr]
 • 1980 εκφώνηση 1980 [en]
 • 1890 εκφώνηση 1890 [en]
 • 1912 εκφώνηση 1912 [en]
 • 1973 εκφώνηση 1973 [en]
 • 2007 εκφώνηση 2007 [de]
 • rok εκφώνηση rok [nl]
 • 1945 εκφώνηση 1945 [hy]
 • 1976 εκφώνηση 1976 [fr]
 • 1975 εκφώνηση 1975 [ja]
 • 1950 εκφώνηση 1950 [de]
 • 1951 εκφώνηση 1951 [es]
 • 2040 εκφώνηση 2040 [en]
 • 1871 εκφώνηση 1871 [en]
 • 1784 εκφώνηση 1784 [fr]
 • 1860 εκφώνηση 1860 [en]
 • 2100 εκφώνηση 2100 [en]
 • 1776 εκφώνηση 1776 [es]
 • 1983 εκφώνηση 1983 [pt]
 • 1789 εκφώνηση 1789 [fr]
 • 1946 εκφώνηση 1946 [it]
 • 1918 εκφώνηση 1918 [hy]
 • 1982 εκφώνηση 1982 [de]
 • 1985年 εκφώνηση 1985年 [ja]
 • 1978 εκφώνηση 1978 [fr]
 • 1949 εκφώνηση 1949 [ja]
 • 1966 εκφώνηση 1966 [fr]
 • 2025 εκφώνηση 2025 [tr]
 • 1810 εκφώνηση 1810 [es]
 • 1865 εκφώνηση 1865 [ru]
 • jier εκφώνηση jier [fy]
 • 1936 εκφώνηση 1936 [fr]
 • 1955 εκφώνηση 1955 [de]
 • 1958 εκφώνηση 1958 [fr]
 • 1981 εκφώνηση 1981 [tr]
 • 1807 εκφώνηση 1807 [fr]
 • rok 2000 εκφώνηση rok 2000 [pl]
 • 1928 εκφώνηση 1928 [fr]
 • 1972 εκφώνηση 1972 [en]
 • 1938 εκφώνηση 1938 [uk]
 • 1798 εκφώνηση 1798 [fr]
 • 1944 εκφώνηση 1944 [ja]
 • 1914 εκφώνηση 1914 [de]
 • 1906 εκφώνηση 1906 [en]
 • 1979 εκφώνηση 1979 [de]
 • 1957 εκφώνηση 1957 [el]
 • 1903 εκφώνηση 1903 [en]
 • rok 2016 εκφώνηση rok 2016 [pl]
 • 1929 εκφώνηση 1929 [cs]