Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/09/2019 Apeles [es] Apeles εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδεδυκυῖα [grc] καταδεδυκυῖα εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδεδυκός [grc] καταδεδυκός εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύοντο [grc] κατεδύοντο εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύεσθε [grc] κατεδύεσθε εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδυόμεθα [grc] κατεδυόμεθα εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύετο [grc] κατεδύετο εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύου [grc] κατεδύου εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδυόμην [grc] κατεδυόμην εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδύσονται [grc] καταδύσονται εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδύσεσθε [grc] καταδύσεσθε εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυσόμεθα [grc] καταδυσόμεθα εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδύσεται [grc] καταδύσεται εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδύσομαι [grc] καταδύσομαι εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυθήσεσθε [grc] καταδυθήσεσθε εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυθησόμεθα [grc] καταδυθησόμεθα εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυθήσεται [grc] καταδυθήσεται εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυθήσῃ [grc] καταδυθήσῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυθήσει [grc] καταδυθήσει εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυθήσομαι [grc] καταδυθήσομαι εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 καταδυθήσονται [grc] καταδυθήσονται εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύσασθε [grc] κατεδύσασθε εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδυσάμεθα [grc] κατεδυσάμεθα εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύσατο [grc] κατεδύσατο εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύσω [grc] κατεδύσω εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδυσάμην [grc] κατεδυσάμην εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατεδύσαντο [grc] κατεδύσαντο εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατέδυτε [grc] κατέδυτε εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατέδυμεν [grc] κατέδυμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2019 κατέδυ [grc] κατέδυ εκφώνηση 0 ψήφοι