Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/10/2020 peponis [la] peponis εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 pepo [la] pepo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 amendo [la] amendo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 amando [la] amando εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 adspiro [la] adspiro εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 sagax [la] sagax εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 sagacis [la] sagacis εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 recapitandolo [it] recapitandolo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 sensiculus [la] sensiculus εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 sensilocus [la] sensilocus εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 accingersi a [it] accingersi a εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 ladroneggiare [it] ladroneggiare εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 declassiamo [it] declassiamo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 declassi [it] declassi εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 declasso [it] declasso εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 restringere [la] restringere εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 restrictum [la] restrictum εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 restrinxi [la] restrinxi εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 restringo [la] restringo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 mollicomus [la] mollicomus εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 dialogus [la] dialogus εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 Taprobane [la] Taprobane εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 Currere [la] Currere εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 electio [la] electio εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 concerno [la] concerno εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 concrevi [la] concrevi εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 concresco [la] concresco εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 concrescere [la] concrescere εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2020 Vaudagna [it] Vaudagna εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2020 palpamen [la] palpamen εκφώνηση 0 ψήφοι