Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/12/2019 Centamore [it] Centamore εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 Coldigioco [it] Coldigioco εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 Mazzucato [it] Mazzucato εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 sterzare [it] sterzare εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 canticchiando [it] canticchiando εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 Lapidum [la] Lapidum εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 nundinalis [la] nundinalis εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 nefarium [la] nefarium εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 undosus [la] undosus εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 lustrans [la] lustrans εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 lusionis [la] lusionis εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 lusio [la] lusio εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 navitatis [la] navitatis εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 navitas [la] navitas εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 Latona [la] Latona εκφώνηση 0 ψήφοι
10/12/2019 Numanus [la] Numanus εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2019 pallenti [it] pallenti εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2019 plangoris [la] plangoris εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 plangor [la] plangor εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 Phlegyas [la] Phlegyas εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 pulvisculus [la] pulvisculus εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 exarmare [la] exarmare εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 exarmatus [la] exarmatus εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 exarmans [la] exarmans εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 exarmo [la] exarmo εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 Eriphyla [la] Eriphyla εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 Pupius [la] Pupius εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2019 Nealces [la] Nealces εκφώνηση 0 ψήφοι
08/12/2019 Diomedes [la] Diomedes εκφώνηση 1 ψήφοι
08/12/2019 stygius [la] stygius εκφώνηση 1 ψήφοι