Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/10/2021 Trine Bramsen [da] Trine Bramsen εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 Jens Elbøl [da] Jens Elbøl εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 miraklet, mirakler, miraklerne [da] miraklet, mirakler, miraklerne εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 stolt af [da] stolt af εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 ondulere [da] ondulere εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 at sy - syg - syv [da] at sy - syg - syv εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 Aristoteles [da] Aristoteles εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 hæklede [da] hæklede εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 sylte [da] sylte εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 jeg har hørt [da] jeg har hørt εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 Per Kragh Møller [da] Per Kragh Møller εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 teltet [da] teltet εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 Christian Nørgaard [da] Christian Nørgaard εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 patina [da] patina εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 barnefastholdelsesanordningen [da] barnefastholdelsesanordningen εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 ådslet [da] ådslet εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 ådsel [da] ådsel εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 jeg er ked af det [da] jeg er ked af det εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 vogne - vågne [da] vogne - vågne εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 Klaptorsk [da] Klaptorsk εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 supermarkedet [da] supermarkedet εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 midt for [da] midt for εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 Jess Stæhr [da] Jess Stæhr εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 Povl Dissing [da] Povl Dissing εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2021 ånder [da] ånder εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2021 Enhver er sin egen lykkes smed [da] Enhver er sin egen lykkes smed εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2021 vi du give mig [da] vi du give mig εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2021 Sikke noget møg! [da] Sikke noget møg! εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2021 nominativ [da] nominativ εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2021 krumme [da] krumme εκφώνηση 0 ψήφοι