Κατηγορία:

Common Words

Εγγραφείτε στις προφορές στα Common Words

 • 我 εκφώνηση
  [zh]
 • 人 εκφώνηση
  [zh]
 • 水 εκφώνηση
  [ja]
 • 葉 εκφώνηση
  [ja]
 • 你 εκφώνηση
  [zh]
 • 日 εκφώνηση
  [ja]
 • 花 εκφώνηση
  [ja]
 • 六 εκφώνηση
  [zh]
 • 三 εκφώνηση
  [zh]
 • 月 εκφώνηση
  [ja]
 • 白 εκφώνηση
  [ja]
 • 四 εκφώνηση
  [zh]
 • 五 εκφώνηση
  [zh]
 • 家 εκφώνηση
  [ja]
 • 去 εκφώνηση
  [zh]
 • 七 εκφώνηση
  [ja]
 • 是 εκφώνηση
  [zh]
 • 愛 εκφώνηση
  [yue]
 • 女 εκφώνηση
  [ja]
 • 吃 εκφώνηση
  [zh]
 • 木 εκφώνηση
  [zh]
 • 船 εκφώνηση
  [ja]
 • 左 εκφώνηση
  [ja]
 • 私 εκφώνηση
  [ja]
 • 春 εκφώνηση
  [ja]
 • 山 εκφώνηση
  [ja]
 • 何 εκφώνηση
  [zh]
 • 林 εκφώνηση
  [zh]
 • 米 εκφώνηση
  [ja]
 • 車 εκφώνηση
  [ja]
 • 冷 εκφώνηση
  [zh]
 • 心 εκφώνηση
  [zh]
 • 石 εκφώνηση
  [zh]
 • 火 εκφώνηση
  [ja]
 • 大 εκφώνηση
  [ja]
 • 他 εκφώνηση
  [ja]
 • 西 εκφώνηση
  西 [ja]
 • 本 εκφώνηση
  [zh]
 • 力 εκφώνηση
  [zh]
 • 行 εκφώνηση
  [zh]
 • 酒 εκφώνηση
  [ja]
 • 青 εκφώνηση
  [ja]
 • 的 εκφώνηση
  [zh]
 • 空 εκφώνηση
  [ja]
 • 正 εκφώνηση
  [yue]
 • 海 εκφώνηση
  [zh]
 • 馬 εκφώνηση
  [ja]
 • 好 εκφώνηση
  [zh]
 • 小 εκφώνηση
  [zh]
 • 上 εκφώνηση
  [zh]
 • 手 εκφώνηση
  [yue]
 • 高 εκφώνηση
  [zh]
 • 口 εκφώνηση
  [ja]
 • 百 εκφώνηση
  [zh]
 • 年 εκφώνηση
  [ja]
 • 千 εκφώνηση
  [ja]
 • 不 εκφώνηση
  [zh]
 • 魚 εκφώνηση
  [ja]
 • 足 εκφώνηση
  [ja]
 • 天 εκφώνηση
  [zh]
 • 中 εκφώνηση
  [zh]
 • 下 εκφώνηση
  [zh]
 • 右 εκφώνηση
  [zh]
 • 前 εκφώνηση
  [ja]
 • 生 εκφώνηση
  [ja]
 • 母 εκφώνηση
  [ja]
 • 分 εκφώνηση
  [ja]
 • 北 εκφώνηση
  [ja]
 • 田 εκφώνηση
  [ja]
 • 有 εκφώνηση
  [zh]
 • 王 εκφώνηση
  [zh]
 • 草 εκφώνηση
  [zh]
 • 東 εκφώνηση
  [ja]
 • 夜 εκφώνηση
  [ja]
 • 風 εκφώνηση
  [ja]
 • 服 εκφώνηση
  [ja]
 • 文 εκφώνηση
  [nan]
 • 包 εκφώνηση
  [zh]
 • 請 εκφώνηση
  [nan]
 • 想 εκφώνηση
  [zh]
 • 角 εκφώνηση
  [ja]
 • 也 εκφώνηση
  [zh]
 • 能 εκφώνηση
  [zh]
 • 方 εκφώνηση
  [ja]
 • 土 εκφώνηση
  [ja]
 • 子 εκφώνηση
  [ja]
 • 光 εκφώνηση
  [ja]
 • 秦 εκφώνηση
  [zh]
 • 神 εκφώνηση
  [ja]
 • 和 εκφώνηση
  [zh]
 • 今 εκφώνηση
  [ja]
 • 雲 εκφώνηση
  [ja]
 • 幹 εκφώνηση
  [zh]
 • 客 εκφώνηση
  [ja]
 • 元 εκφώνηση
  [ja]
 • 等 εκφώνηση
  [zh]
 • 死 εκφώνηση
  [ja]
 • 笑 εκφώνηση
  [zh]
 • 次 εκφώνηση
  [ja]
 • 都 εκφώνηση
  [ja]