Κατηγορία:

Common Words

Εγγραφείτε στις προφορές στα Common Words

 • 我 εκφώνηση [zh]
 • 人 εκφώνηση [zh]
 • 水 εκφώνηση [ja]
 • 葉 εκφώνηση [ja]
 • 你 εκφώνηση [zh]
 • 日 εκφώνηση [ja]
 • 花 εκφώνηση [ja]
 • 六 εκφώνηση [ja]
 • 三 εκφώνηση [zh]
 • 月 εκφώνηση [ja]
 • 白 εκφώνηση [ja]
 • 四 εκφώνηση [zh]
 • 五 εκφώνηση [wuu]
 • 家 εκφώνηση [ja]
 • 七 εκφώνηση [ja]
 • 去 εκφώνηση [zh]
 • 是 εκφώνηση [zh]
 • 愛 εκφώνηση [yue]
 • 女 εκφώνηση [ja]
 • 吃 εκφώνηση [zh]
 • 木 εκφώνηση [zh]
 • 船 εκφώνηση [ja]
 • 左 εκφώνηση [ja]
 • 私 εκφώνηση [ja]
 • 春 εκφώνηση [ja]
 • 山 εκφώνηση [ja]
 • 何 εκφώνηση [zh]
 • 林 εκφώνηση [zh]
 • 米 εκφώνηση [ja]
 • 車 εκφώνηση [ja]
 • 冷 εκφώνηση [zh]
 • 石 εκφώνηση [zh]
 • 心 εκφώνηση [zh]
 • 火 εκφώνηση [ja]
 • 大 εκφώνηση [ja]
 • 西 εκφώνηση 西 [ja]
 • 他 εκφώνηση [ja]
 • 力 εκφώνηση [zh]
 • 本 εκφώνηση [zh]
 • 行 εκφώνηση [zh]
 • 酒 εκφώνηση [ja]
 • 青 εκφώνηση [ja]
 • 正 εκφώνηση [yue]
 • 空 εκφώνηση [ja]
 • 的 εκφώνηση [zh]
 • 馬 εκφώνηση [ja]
 • 好 εκφώνηση [zh]
 • 海 εκφώνηση [zh]
 • 小 εκφώνηση [zh]
 • 手 εκφώνηση [yue]
 • 高 εκφώνηση [zh]
 • 上 εκφώνηση [zh]
 • 年 εκφώνηση [ja]
 • 百 εκφώνηση [zh]
 • 千 εκφώνηση [ja]
 • 口 εκφώνηση [ja]
 • 不 εκφώνηση [zh]
 • 足 εκφώνηση [ja]
 • 魚 εκφώνηση [ja]
 • 天 εκφώνηση [zh]
 • 下 εκφώνηση [zh]
 • 右 εκφώνηση [zh]
 • 中 εκφώνηση [zh]
 • 母 εκφώνηση [ja]
 • 前 εκφώνηση [ja]
 • 生 εκφώνηση [ja]
 • 分 εκφώνηση [ja]
 • 北 εκφώνηση [ja]
 • 田 εκφώνηση [ja]
 • 有 εκφώνηση [zh]
 • 東 εκφώνηση [ja]
 • 王 εκφώνηση [zh]
 • 草 εκφώνηση [zh]
 • 夜 εκφώνηση [ja]
 • 包 εκφώνηση [zh]
 • 風 εκφώνηση [ja]
 • 文 εκφώνηση [nan]
 • 請 εκφώνηση [nan]
 • 服 εκφώνηση [ja]
 • 想 εκφώνηση [zh]
 • 角 εκφώνηση [ja]
 • 能 εκφώνηση [zh]
 • 也 εκφώνηση [zh]
 • 方 εκφώνηση [ja]
 • 土 εκφώνηση [ja]
 • 秦 εκφώνηση [zh]
 • 光 εκφώνηση [ja]
 • 子 εκφώνηση [ja]
 • 神 εκφώνηση [ja]
 • 今 εκφώνηση [ja]
 • 雲 εκφώνηση [ja]
 • 和 εκφώνηση [zh]
 • 幹 εκφώνηση [zh]
 • 客 εκφώνηση [ja]
 • 笑 εκφώνηση [zh]
 • 死 εκφώνηση [ja]
 • 等 εκφώνηση [zh]
 • 元 εκφώνηση [ja]
 • 表 εκφώνηση [ja]
 • 次 εκφώνηση [ja]