Κατηγορία:

era name

Εγγραφείτε στις προφορές στα era name

 • 大同 εκφώνηση 大同 [zh]
 • 永久 εκφώνηση 永久 [ja]
 • 正徳 εκφώνηση 正徳 [zh]
 • 永和 εκφώνηση 永和 [zh]
 • 保安 εκφώνηση 保安 [ja]
 • 正中 εκφώνηση 正中 [ja]
 • 文明 εκφώνηση 文明 [ja]
 • 天正 εκφώνηση 天正 [ja]
 • 嘉慶 εκφώνηση 嘉慶 [ja]
 • 仁和 εκφώνηση 仁和 [ja]
 • 天平神護 εκφώνηση 天平神護 [ja]
 • 長和 εκφώνηση 長和 [ja]
 • 天授 εκφώνηση 天授 [ja]
 • 延長 εκφώνηση 延長 [ja]
 • 天元 εκφώνηση 天元 [ja]
 • 享和 εκφώνηση 享和 [ja]
 • 延慶 εκφώνηση 延慶 [ja]
 • 明応 εκφώνηση 明応 [ja]
 • 長久 εκφώνηση 長久 [ja]
 • 承安 εκφώνηση 承安 [ja]
 • 永保 εκφώνηση 永保 [ja]
 • 延宝 εκφώνηση 延宝 [ja]
 • 康応 εκφώνηση 康応 [ja]
 • 貞永 εκφώνηση 貞永 [ja]
 • 文亀 εκφώνηση 文亀 [ja]
 • 延暦 εκφώνηση 延暦 [ja]
 • 永仁 εκφώνηση 永仁 [ja]
 • 万延 εκφώνηση 万延 [ja]
 • 延享 εκφώνηση 延享 [ja]
 • 乾元 εκφώνηση 乾元 [ja]
 • 天喜 εκφώνηση 天喜 [ja]
 • 元慶 εκφώνηση 元慶 [ja]
 • 寛治 εκφώνηση 寛治 [ja]
 • 慶安 εκφώνηση 慶安 [ja]
 • 建保 εκφώνηση 建保 [ja]
 • 文治 εκφώνηση 文治 [ja]
 • 康永 εκφώνηση 康永 [ja]
 • 正長 εκφώνηση 正長 [ja]
 • 正治 εκφώνηση 正治 [ja]
 • 元亨 εκφώνηση 元亨 [ja]
 • 治安 εκφώνηση 治安 [ja]
 • 天平宝字 εκφώνηση 天平宝字 [ja]
 • 久寿 εκφώνηση 久寿 [ja]
 • 応和 εκφώνηση 応和 [ja]
 • 寛弘 εκφώνηση 寛弘 [ja]
 • 永長 εκφώνηση 永長 [ja]
 • 弘長 εκφώνηση 弘長 [ja]
 • 寛仁 εκφώνηση 寛仁 [ja]
 • 承和 εκφώνηση 承和 [ja]
 • 斉衡 εκφώνηση 斉衡 [ja]
 • 永禄 εκφώνηση 永禄 [ja]
 • 寛文 εκφώνηση 寛文 [ja]
 • 元亀 εκφώνηση 元亀 [ja]
 • 文永 εκφώνηση 文永 [ja]
 • 長承 εκφώνηση 長承 [ja]
 • 天応 εκφώνηση 天応 [ja]
 • 貞和 εκφώνηση 貞和 [ja]
 • 天徳 εκφώνηση 天徳 [ja]
 • 建徳 εκφώνηση 建徳 [ja]
 • 文応 εκφώνηση 文応 [ja]
 • 長享 εκφώνηση 長享 [ja]
 • 正暦 εκφώνηση 正暦 [ja]
 • 応徳 εκφώνηση 応徳 [ja]
 • 正和 εκφώνηση 正和 [ja]
 • 元文 εκφώνηση 元文 [ja]
 • 天和 εκφώνηση 天和 [ja]
 • 天延 εκφώνηση 天延 [ja]
 • 天治 εκφώνηση 天治 [ja]
 • 応保 εκφώνηση 応保 [ja]
 • 徳治 εκφώνηση 徳治 [ja]
 • 貞応 εκφώνηση 貞応 [ja]
 • 寛元 εκφώνηση 寛元 [ja]
 • 承徳 εκφώνηση 承徳 [ja]
 • 嘉吉 εκφώνηση 嘉吉 [ja]
 • 仁寿 εκφώνηση 仁寿 [ja]
 • 文正 εκφώνηση 文正 [ja]
 • 霊亀 εκφώνηση 霊亀 [ja]
 • 元徳 εκφώνηση 元徳 [ja]
 • 大永 εκφώνηση 大永 [ja]
 • 寿永 εκφώνηση 寿永 [ja]
 • 久安 εκφώνηση 久安 [ja]
 • 承暦 εκφώνηση 承暦 [ja]
 • 永正 εκφώνηση 永正 [ja]
 • 延文 εκφώνηση 延文 [ja]
 • 暦仁 εκφώνηση 暦仁 [ja]
 • 建久 εκφώνηση 建久 [ja]
 • 神護景雲 εκφώνηση 神護景雲 [ja]
 • 元仁 εκφώνηση 元仁 [ja]
 • 承久 εκφώνηση 承久 [ja]
 • 正元 εκφώνηση 正元 [ja]
 • 仁安 εκφώνηση 仁安 [ja]
 • 延徳 εκφώνηση 延徳 [ja]
 • 永治 εκφώνηση 永治 [ja]
 • 元弘 εκφώνηση 元弘 [ja]
 • 元永 εκφώνηση 元永 [ja]
 • 嘉暦 εκφώνηση 嘉暦 [ja]
 • 永徳 εκφώνηση 永徳 [ja]
 • 永万 εκφώνηση 永万 [ja]
 • 康治 εκφώνηση 康治 [ja]
 • Mousterian εκφώνηση Mousterian [en]