Κατηγορία:

person

Εγγραφείτε στις προφορές στα person

 • hand εκφώνηση hand [en]
 • girl εκφώνηση girl [en]
 • lawyer εκφώνηση lawyer [en]
 • woman εκφώνηση woman [en]
 • drawer εκφώνηση drawer [en]
 • Gabriel García Márquez εκφώνηση Gabriel García Márquez [es]
 • apothecary εκφώνηση apothecary [en]
 • American εκφώνηση American [en]
 • artist εκφώνηση artist [en]
 • youth εκφώνηση youth [en]
 • bum εκφώνηση bum [en]
 • director εκφώνηση director [en]
 • mayor εκφώνηση mayor [en]
 • eraser εκφώνηση eraser [en]
 • uncle εκφώνηση uncle [en]
 • boys εκφώνηση boys [en]
 • thief εκφώνηση thief [en]
 • foreigner εκφώνηση foreigner [en]
 • Angela Merkel εκφώνηση Angela Merkel [de]
 • innocent εκφώνηση innocent [en]
 • joker εκφώνηση joker [en]
 • retard εκφώνηση retard [fr]
 • homosexual εκφώνηση homosexual [en]
 • knight εκφώνηση knight [en]
 • sir εκφώνηση sir [en]
 • lover εκφώνηση lover [en]
 • subject εκφώνηση subject [en]
 • Jane εκφώνηση Jane [en]
 • bachelor εκφώνηση bachelor [en]
 • crazy εκφώνηση crazy [en]
 • president εκφώνηση president [en]
 • queer εκφώνηση queer [en]
 • fool εκφώνηση fool [en]
 • employee εκφώνηση employee [en]
 • marine εκφώνηση marine [en]
 • Laurent εκφώνηση Laurent [fr]
 • boyfriend εκφώνηση boyfriend [en]
 • tutor εκφώνηση tutor [en]
 • sovereign εκφώνηση sovereign [en]
 • Doppelgänger εκφώνηση Doppelgänger [de]
 • Claude Lévi-Strauss εκφώνηση Claude Lévi-Strauss [fr]
 • wife εκφώνηση wife [en]
 • Arthur Schopenhauer εκφώνηση Arthur Schopenhauer [de]
 • beauty εκφώνηση beauty [en]
 • Russian εκφώνηση Russian [en]
 • Marilyn Monroe εκφώνηση Marilyn Monroe [en]
 • skipper εκφώνηση skipper [en]
 • sweetheart εκφώνηση sweetheart [en]
 • user εκφώνηση user [en]
 • Muppet εκφώνηση Muppet [en]
 • autocrat εκφώνηση autocrat [en]
 • visionary εκφώνηση visionary [en]
 • Leibniz εκφώνηση Leibniz [de]
 • extra εκφώνηση extra [en]
 • Friedrich Engels εκφώνηση Friedrich Engels [sv]
 • relative εκφώνηση relative [en]
 • Jacques Lacan εκφώνηση Jacques Lacan [fr]
 • tramp εκφώνηση tramp [en]
 • protector εκφώνηση protector [en]
 • puppet εκφώνηση puppet [en]
 • stalker εκφώνηση stalker [en]
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel εκφώνηση Georg Wilhelm Friedrich Hegel [de]
 • partisan εκφώνηση partisan [en]
 • gourmand εκφώνηση gourmand [en]
 • Duke εκφώνηση Duke [en]
 • Aeneas εκφώνηση Aeneas [en]
 • browser εκφώνηση browser [en]
 • bore εκφώνηση bore [en]
 • weirdo εκφώνηση weirdo [en]
 • Valentine εκφώνηση Valentine [en]
 • leader εκφώνηση leader [en]
 • boatswain εκφώνηση boatswain [en]
 • punch εκφώνηση punch [en]
 • Peer εκφώνηση Peer [en]
 • pagan εκφώνηση pagan [en]
 • stakeholder εκφώνηση stakeholder [en]
 • academic εκφώνηση academic [en]
 • intellectual εκφώνηση intellectual [en]
 • rogue εκφώνηση rogue [en]
 • creep εκφώνηση creep [en]
 • halberd εκφώνηση halberd [en]
 • Marc-André ter Stegen εκφώνηση Marc-André ter Stegen [de]
 • Scouser εκφώνηση Scouser [en]
 • didact εκφώνηση didact [en]
 • survivor εκφώνηση survivor [en]
 • de Moivre εκφώνηση de Moivre [fr]
 • babe εκφώνηση babe [en]
 • voter εκφώνηση voter [en]
 • prototype εκφώνηση prototype [en]
 • payer εκφώνηση payer [fr]
 • vader εκφώνηση vader [af]
 • tot εκφώνηση tot [de]
 • exile εκφώνηση exile [en]
 • techno εκφώνηση techno [en]
 • sobriquet εκφώνηση sobriquet [fr]
 • Belarusian εκφώνηση Belarusian [en]
 • responder εκφώνηση responder [es]
 • trainer εκφώνηση trainer [en]
 • bigot εκφώνηση bigot [en]
 • drawers εκφώνηση drawers [en]