Κατηγορία:

person

Εγγραφείτε στις προφορές στα person

 • hand εκφώνηση
  hand [en]
 • girl εκφώνηση
  girl [en]
 • lawyer εκφώνηση
  lawyer [en]
 • woman εκφώνηση
  woman [en]
 • drawer εκφώνηση
  drawer [en]
 • Gabriel García Márquez εκφώνηση
  Gabriel García Márquez [es]
 • apothecary εκφώνηση
  apothecary [en]
 • youth εκφώνηση
  youth [en]
 • American εκφώνηση
  American [en]
 • artist εκφώνηση
  artist [en]
 • bum εκφώνηση
  bum [en]
 • director εκφώνηση
  director [en]
 • eraser εκφώνηση
  eraser [en]
 • mayor εκφώνηση
  mayor [en]
 • foreigner εκφώνηση
  foreigner [en]
 • uncle εκφώνηση
  uncle [en]
 • thief εκφώνηση
  thief [en]
 • Angela Merkel εκφώνηση
  Angela Merkel [de]
 • boys εκφώνηση
  boys [en]
 • innocent εκφώνηση
  innocent [en]
 • joker εκφώνηση
  joker [en]
 • retard εκφώνηση
  retard [fr]
 • sir εκφώνηση
  sir [en]
 • knight εκφώνηση
  knight [en]
 • homosexual εκφώνηση
  homosexual [en]
 • bachelor εκφώνηση
  bachelor [en]
 • subject εκφώνηση
  subject [en]
 • Jane εκφώνηση
  Jane [en]
 • lover εκφώνηση
  lover [en]
 • crazy εκφώνηση
  crazy [en]
 • queer εκφώνηση
  queer [en]
 • president εκφώνηση
  president [en]
 • employee εκφώνηση
  employee [en]
 • fool εκφώνηση
  fool [en]
 • Laurent εκφώνηση
  Laurent [fr]
 • Arthur Schopenhauer εκφώνηση
  Arthur Schopenhauer [de]
 • marine εκφώνηση
  marine [en]
 • Marilyn Monroe εκφώνηση
  Marilyn Monroe [en]
 • Claude Lévi-Strauss εκφώνηση
  Claude Lévi-Strauss [fr]
 • tutor εκφώνηση
  tutor [en]
 • boyfriend εκφώνηση
  boyfriend [en]
 • sovereign εκφώνηση
  sovereign [en]
 • Doppelgänger εκφώνηση
  Doppelgänger [de]
 • wife εκφώνηση
  wife [en]
 • Russian εκφώνηση
  Russian [en]
 • beauty εκφώνηση
  beauty [en]
 • Leibniz εκφώνηση
  Leibniz [de]
 • sweetheart εκφώνηση
  sweetheart [en]
 • skipper εκφώνηση
  skipper [en]
 • Friedrich Engels εκφώνηση
  Friedrich Engels [sv]
 • user εκφώνηση
  user [en]
 • relative εκφώνηση
  relative [en]
 • extra εκφώνηση
  extra [en]
 • Muppet εκφώνηση
  Muppet [en]
 • Jacques Lacan εκφώνηση
  Jacques Lacan [fr]
 • autocrat εκφώνηση
  autocrat [en]
 • visionary εκφώνηση
  visionary [en]
 • puppet εκφώνηση
  puppet [en]
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel εκφώνηση
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel [de]
 • tramp εκφώνηση
  tramp [en]
 • stalker εκφώνηση
  stalker [en]
 • protector εκφώνηση
  protector [en]
 • gourmand εκφώνηση
  gourmand [en]
 • Duke εκφώνηση
  Duke [en]
 • Aeneas εκφώνηση
  Aeneas [en]
 • browser εκφώνηση
  browser [en]
 • Valentine εκφώνηση
  Valentine [en]
 • bore εκφώνηση
  bore [en]
 • punch εκφώνηση
  punch [en]
 • leader εκφώνηση
  leader [en]
 • partisan εκφώνηση
  partisan [en]
 • weirdo εκφώνηση
  weirdo [en]
 • Peer εκφώνηση
  Peer [en]
 • boatswain εκφώνηση
  boatswain [en]
 • academic εκφώνηση
  academic [en]
 • intellectual εκφώνηση
  intellectual [en]
 • Marc-André ter Stegen εκφώνηση
  Marc-André ter Stegen [de]
 • stakeholder εκφώνηση
  stakeholder [en]
 • rogue εκφώνηση
  rogue [en]
 • pagan εκφώνηση
  pagan [en]
 • survivor εκφώνηση
  survivor [en]
 • creep εκφώνηση
  creep [en]
 • de Moivre εκφώνηση
  de Moivre [fr]
 • Scouser εκφώνηση
  Scouser [en]
 • halberd εκφώνηση
  halberd [en]
 • babe εκφώνηση
  babe [en]
 • payer εκφώνηση
  payer [fr]
 • didact εκφώνηση
  didact [en]
 • Belarusian εκφώνηση
  Belarusian [en]
 • prototype εκφώνηση
  prototype [en]
 • voter εκφώνηση
  voter [en]
 • vader εκφώνηση
  vader [af]
 • trainer εκφώνηση
  trainer [en]
 • Vercingetorix εκφώνηση
  Vercingetorix [fr]
 • tot εκφώνηση
  tot [de]
 • drawers εκφώνηση
  drawers [en]
 • exile εκφώνηση
  exile [en]
 • techno εκφώνηση
  techno [en]
 • sobriquet εκφώνηση
  sobriquet [en]
 • responder εκφώνηση
  responder [es]