Κατηγορία:

transitive verbs

Εγγραφείτε στις προφορές στα transitive verbs

 • field εκφώνηση field [en]
 • knight εκφώνηση knight [en]
 • cheek εκφώνηση cheek [en]
 • batter εκφώνηση batter [en]
 • sick εκφώνηση sick [en]
 • candle εκφώνηση candle [en]
 • bare εκφώνηση bare [en]
 • seize εκφώνηση seize [fr]
 • ladle εκφώνηση ladle [en]
 • position εκφώνηση position [en]
 • glue εκφώνηση glue [en]
 • view εκφώνηση view [en]
 • reveal εκφώνηση reveal [en]
 • include εκφώνηση include [en]
 • mention εκφώνηση mention [en]
 • savage εκφώνηση savage [en]
 • compost εκφώνηση compost [en]
 • sod εκφώνηση sod [en]
 • allure εκφώνηση allure [en]
 • eclipse εκφώνηση eclipse [en]
 • bound εκφώνηση bound [en]
 • preview εκφώνηση preview [en]
 • blurb εκφώνηση blurb [en]
 • tilt εκφώνηση tilt [en]
 • specify εκφώνηση specify [en]
 • prostrate εκφώνηση prostrate [en]
 • cellar εκφώνηση cellar [en]
 • gulf εκφώνηση gulf [en]
 • configure εκφώνηση configure [en]
 • riddle εκφώνηση riddle [en]
 • salvage εκφώνηση salvage [en]
 • isolate εκφώνηση isolate [en]
 • snafu εκφώνηση snafu [en]
 • inoculate εκφώνηση inoculate [en]
 • entail εκφώνηση entail [en]
 • ding εκφώνηση ding [de]
 • compile εκφώνηση compile [en]
 • terrace εκφώνηση terrace [en]
 • enchant εκφώνηση enchant [en]
 • inculcate εκφώνηση inculcate [en]
 • terrify εκφώνηση terrify [en]
 • rive εκφώνηση rive [da]
 • regulate εκφώνηση regulate [en]
 • muffle εκφώνηση muffle [en]
 • boycott εκφώνηση boycott [en]
 • verify εκφώνηση verify [en]
 • copyright εκφώνηση copyright [sv]
 • bray εκφώνηση bray [en]
 • fetter εκφώνηση fetter [en]
 • contaminate εκφώνηση contaminate [en]
 • confuse εκφώνηση confuse [en]
 • refute εκφώνηση refute [en]
 • curb εκφώνηση curb [en]
 • incite εκφώνηση incite [en]
 • halve εκφώνηση halve [en]
 • pollinate εκφώνηση pollinate [en]
 • conceal εκφώνηση conceal [en]
 • sync εκφώνηση sync [en]
 • pep εκφώνηση pep [en]
 • turf εκφώνηση turf [en]
 • rattle εκφώνηση rattle [en]
 • enact εκφώνηση enact [en]
 • refurbish εκφώνηση refurbish [en]
 • sublimate εκφώνηση sublimate [en]
 • gaff εκφώνηση gaff [en]
 • air-condition εκφώνηση air-condition [en]
 • astound εκφώνηση astound [en]
 • balled εκφώνηση balled [en]
 • amp εκφώνηση amp [en]
 • ascribe εκφώνηση ascribe [en]
 • daze εκφώνηση daze [en]
 • remand εκφώνηση remand [en]
 • felling εκφώνηση felling [en]
 • decant εκφώνηση decant [en]
 • pall εκφώνηση pall [en]
 • exculpate εκφώνηση exculpate [en]
 • convulse εκφώνηση convulse [en]
 • entrain εκφώνηση entrain [fr]
 • tenderize εκφώνηση tenderize [en]
 • invigorate εκφώνηση invigorate [en]
 • supplant εκφώνηση supplant [en]
 • contuse εκφώνηση contuse [en]
 • insulate εκφώνηση insulate [en]
 • disfavor εκφώνηση disfavor [en]
 • apprise εκφώνηση apprise [en]
 • gavel εκφώνηση gavel [en]
 • fray εκφώνηση fray [en]
 • bereave εκφώνηση bereave [en]
 • fatten εκφώνηση fatten [en]
 • palisade εκφώνηση palisade [en]
 • ply εκφώνηση ply [en]
 • agonize εκφώνηση agonize [en]
 • infuse εκφώνηση infuse [en]
 • engulf εκφώνηση engulf [en]
 • gnash εκφώνηση gnash [en]
 • defoliate εκφώνηση defoliate [en]
 • duct εκφώνηση duct [en]
 • rarify εκφώνηση rarify [en]
 • embitter εκφώνηση embitter [en]
 • inching εκφώνηση inching [en]