Κατηγορία:

verb present tense

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb present tense

 • does εκφώνηση does [en]
 • you're εκφώνηση you're [en]
 • see εκφώνηση see [en]
 • play εκφώνηση play [en]
 • drink εκφώνηση drink [en]
 • advantages εκφώνηση advantages [en]
 • ought εκφώνηση ought [en]
 • claw εκφώνηση claw [en]
 • changes εκφώνηση changes [en]
 • breathing εκφώνηση breathing [en]
 • following εκφώνηση following [en]
 • books εκφώνηση books [en]
 • marketing εκφώνηση marketing [en]
 • fly εκφώνηση fly [en]
 • rocks εκφώνηση rocks [en]
 • Training εκφώνηση Training [en]
 • studying εκφώνηση studying [en]
 • annoying εκφώνηση annoying [en]
 • jogging εκφώνηση jogging [en]
 • cycling εκφώνηση cycling [en]
 • talking εκφώνηση talking [en]
 • resulting εκφώνηση resulting [en]
 • prevent εκφώνηση prevent [en]
 • beaches εκφώνηση beaches [en]
 • 가요 εκφώνηση 가요 [ko]
 • struggle εκφώνηση struggle [en]
 • fascinating εκφώνηση fascinating [en]
 • squirrels εκφώνηση squirrels [en]
 • spill εκφώνηση spill [en]
 • kidding εκφώνηση kidding [en]
 • sentences εκφώνηση sentences [en]
 • climbing εκφώνηση climbing [en]
 • having εκφώνηση having [en]
 • harass εκφώνηση harass [en]
 • eats εκφώνηση eats [en]
 • screening εκφώνηση screening [en]
 • disturbing εκφώνηση disturbing [en]
 • embarrassing εκφώνηση embarrassing [en]
 • sleeping εκφώνηση sleeping [en]
 • lurking εκφώνηση lurking [en]
 • watches εκφώνηση watches [en]
 • abiding εκφώνηση abiding [en]
 • vagabonding εκφώνηση vagabonding [en]
 • multitasking εκφώνηση multitasking [en]
 • disadvantages εκφώνηση disadvantages [en]
 • coming εκφώνηση coming [en]
 • ringing εκφώνηση ringing [en]
 • lies εκφώνηση lies [en]
 • prejudices εκφώνηση prejudices [en]
 • drinks εκφώνηση drinks [en]
 • poised εκφώνηση poised [en]
 • presents εκφώνηση presents [en]
 • saying εκφώνηση saying [en]
 • coming out εκφώνηση coming out [fr]
 • ascending εκφώνηση ascending [en]
 • claws εκφώνηση claws [en]
 • buys εκφώνηση buys [en]
 • convincing εκφώνηση convincing [en]
 • deserts εκφώνηση deserts [en]
 • printing εκφώνηση printing [en]
 • scoring εκφώνηση scoring [en]
 • flabbergasting εκφώνηση flabbergasting [en]
 • shocking εκφώνηση shocking [en]
 • heating εκφώνηση heating [en]
 • dismissing εκφώνηση dismissing [en]
 • bruises εκφώνηση bruises [en]
 • knitting εκφώνηση knitting [en]
 • discombobulating εκφώνηση discombobulating [en]
 • tongs εκφώνηση tongs [en]
 • adds εκφώνηση adds [en]
 • counting εκφώνηση counting [en]
 • gossiping εκφώνηση gossiping [en]
 • meddling εκφώνηση meddling [en]
 • races εκφώνηση races [en]
 • standing εκφώνηση standing [en]
 • alluring εκφώνηση alluring [en]
 • Surges εκφώνηση Surges [en]
 • snorkeling εκφώνηση snorkeling [en]
 • excruciating εκφώνηση excruciating [en]
 • lead (verb) εκφώνηση lead (verb) [en]
 • ensuring εκφώνηση ensuring [en]
 • peers εκφώνηση peers [en]
 • peeps εκφώνηση peeps [en]
 • evade εκφώνηση evade [en]
 • loads εκφώνηση loads [en]
 • shoulders εκφώνηση shoulders [en]
 • falls εκφώνηση falls [en]
 • chafing εκφώνηση chafing [en]
 • stocking εκφώνηση stocking [en]
 • farming εκφώνηση farming [en]
 • thunders εκφώνηση thunders [en]
 • swims εκφώνηση swims [en]
 • turns εκφώνηση turns [en]
 • produces εκφώνηση produces [en]
 • anti-aliasing εκφώνηση anti-aliasing [en]
 • interviewing εκφώνηση interviewing [en]
 • focuses εκφώνηση focuses [en]
 • mediating εκφώνηση mediating [en]
 • jesting εκφώνηση jesting [en]
 • bellows εκφώνηση bellows [en]