Κατηγορία:

verbo

Εγγραφείτε στις προφορές στα verbo

 • llorar εκφώνηση llorar [es]
 • vamos εκφώνηση vamos [pt]
 • dormir εκφώνηση dormir [fr]
 • libro εκφώνηση libro [es]
 • aprender εκφώνηση aprender [pt]
 • tengo εκφώνηση tengo [es]
 • ser εκφώνηση ser [es]
 • trabajar εκφώνηση trabajar [es]
 • pronunciar εκφώνηση pronunciar [es]
 • escuchar εκφώνηση escuchar [es]
 • cantar εκφώνηση cantar [es]
 • añadir εκφώνηση añadir [es]
 • querer εκφώνηση querer [es]
 • viajar εκφώνηση viajar [es]
 • coger εκφώνηση coger [es]
 • star εκφώνηση star [en]
 • venir εκφώνηση venir [fr]
 • sea εκφώνηση sea [en]
 • comer εκφώνηση comer [es]
 • liar εκφώνηση liar [en]
 • poder εκφώνηση poder [es]
 • correr εκφώνηση correr [es]
 • estudiar εκφώνηση estudiar [es]
 • bebe εκφώνηση bebe [es]
 • ver εκφώνηση ver [es]
 • estar εκφώνηση estar [es]
 • amar εκφώνηση amar [es]
 • fue εκφώνηση fue [es]
 • llegar εκφώνηση llegar [es]
 • fui εκφώνηση fui [es]
 • hallar εκφώνηση hallar [es]
 • hablar εκφώνηση hablar [es]
 • escribir εκφώνηση escribir [es]
 • preguntar εκφώνηση preguntar [es]
 • vivir εκφώνηση vivir [es]
 • caminar εκφώνηση caminar [es]
 • loco εκφώνηση loco [ia]
 • tango εκφώνηση tango [pt]
 • ayuda εκφώνηση ayuda [es]
 • gritar εκφώνηση gritar [es]
 • abandonar εκφώνηση abandonar [es]
 • avant εκφώνηση avant [fr]
 • vi εκφώνηση vi [eo]
 • vais εκφώνηση vais [fr]
 • subir εκφώνηση subir [fr]
 • hacer εκφώνηση hacer [es]
 • susurrar εκφώνηση susurrar [es]
 • esperar εκφώνηση esperar [es]
 • recordar εκφώνηση recordar [es]
 • jugar εκφώνηση jugar [es]
 • buscar εκφώνηση buscar [es]
 • partir εκφώνηση partir [fr]
 • dibujar εκφώνηση dibujar [es]
 • exigir εκφώνηση exigir [es]
 • 咕噥 εκφώνηση 咕噥 [zh]
 • tomar εκφώνηση tomar [es]
 • comprar εκφώνηση comprar [es]
 • seguir εκφώνηση seguir [es]
 • tocar εκφώνηση tocar [es]
 • llevar εκφώνηση llevar [es]
 • callar εκφώνηση callar [es]
 • bebes εκφώνηση bebes [es]
 • sentir εκφώνηση sentir [fr]
 • saltar εκφώνηση saltar [es]
 • id εκφώνηση id [en]
 • halo εκφώνηση halo [en]
 • tiene εκφώνηση tiene [es]
 • volver εκφώνηση volver [es]
 • bello εκφώνηση bello [es]
 • sed εκφώνηση sed [la]
 • despertar εκφώνηση despertar [es]
 • creer εκφώνηση creer [es]
 • voy εκφώνηση voy [es]
 • sois εκφώνηση sois [es]
 • sé εκφώνηση [es]
 • acercar εκφώνηση acercar [es]
 • efetuar εκφώνηση efetuar [pt]
 • comemos εκφώνηση comemos [pt]
 • cambiar εκφώνηση cambiar [es]
 • pedir εκφώνηση pedir [es]
 • desear εκφώνηση desear [es]
 • cerca εκφώνηση cerca [es]
 • corona εκφώνηση corona [nl]
 • limpiar εκφώνηση limpiar [es]
 • tener εκφώνηση tener [es]
 • enseñar εκφώνηση enseñar [es]
 • stare εκφώνηση stare [en]
 • coméis εκφώνηση coméis [es]
 • va εκφώνηση va [es]
 • palabrería εκφώνηση palabrería [es]
 • cuidar εκφώνηση cuidar [es]
 • servir εκφώνηση servir [es]
 • quedar εκφώνηση quedar [es]
 • hice εκφώνηση hice [es]
 • quemar εκφώνηση quemar [es]
 • ayudar εκφώνηση ayudar [es]
 • caer εκφώνηση caer [es]
 • Salir εκφώνηση Salir [es]
 • abrazar εκφώνηση abrazar [es]
 • hacía εκφώνηση hacía [es]