Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
22/08/2015 zagarese [it] zagarese εκφώνηση 0 ψήφοι
22/08/2015 silicei [it] silicei εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] piangere lacrime amare εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 Vecellio [it] Vecellio εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] piangere lacrime di gioia εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 guanti del portiere [it] guanti del portiere εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 dischetto del rigore [it] dischetto del rigore εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 calcio di punizione [it] calcio di punizione εκφώνηση 0 ψήφοι
26/03/2013 elastan [it] elastan εκφώνηση 0 ψήφοι
26/03/2013 entusiasmo [it] entusiasmo εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 accomodàti [it] accomodàti εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 giudichino [it] giudichino εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 interpellino [it] interpellino εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 capìta [it] capìta εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 soffiarsi il naso [it] soffiarsi il naso εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/01/2013 acciambellare [it] acciambellare εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 raccoglierti [it] raccoglierti εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 affastellato [it] affastellato εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 istologicamente [it] istologicamente εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 cogliere alla sprovvista [it] cogliere alla sprovvista εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 assemblino [it] assemblino εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 vivano [it] vivano εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 sentano [it] sentano εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 ardesia [it] ardesia εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 disturbarla [it] disturbarla εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 Marinara [it] Marinara εκφώνηση 0 ψήφοι
01/01/2013 Ararat [it] Ararat εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2012 Catanei [it] Catanei εκφώνηση 0 ψήφοι
26/08/2011 Emio Greco [it] Emio Greco εκφώνηση 0 ψήφοι
26/08/2011 Hertziana [it] Hertziana εκφώνηση 0 ψήφοι