Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
01/01/2013 Ararat [it] Ararat εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 sfigmomanometro [it] sfigmomanometro εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 Monte La Schera [it] Monte La Schera εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 Castelveccana [it] Castelveccana εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 Soragna [it] Soragna εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 Arenzano [it] Arenzano εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2011 Scagliotti [it] Scagliotti εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2011 facondia [it] facondia εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/05/2011 araliano [it] araliano εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 toponimia [it] toponimia εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 Suello [it] Suello εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 kaone [it] kaone εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 stuellare [it] stuellare εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2011 stuello [it] stuello εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2011 ipocoristico [it] ipocoristico εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
22/04/2011 fra Bartolomeo di Paolo [it] fra Bartolomeo di Paolo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2011 Paolo di Jacopo [it] Paolo di Jacopo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2011 Baccio della Porta [it] Baccio della Porta εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 muffe [it] muffe εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 kilt [it] kilt εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 kiwi [it] kiwi εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 kimono [it] kimono εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 kircheriano [it] kircheriano εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Chirghisi [it] Chirghisi εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Bujon [it] Bujon εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Savorgnan [it] Savorgnan εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Polcenigo [it] Polcenigo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Brugnera [it] Brugnera εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 adelfia [it] adelfia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 nodo gordiano [it] nodo gordiano εκφώνηση 0 ψήφοι