Κατηγορία:

adjective

Εγγραφείτε στις προφορές στα adjective

 • awesome εκφώνηση awesome [en]
 • stupid εκφώνηση stupid [en]
 • mobile εκφώνηση mobile [en]
 • accurate εκφώνηση accurate [en]
 • in εκφώνηση in [en]
 • this εκφώνηση this [en]
 • good εκφώνηση good [en]
 • no εκφώνηση no [en]
 • glass εκφώνηση glass [en]
 • sure εκφώνηση sure [en]
 • desert εκφώνηση desert [en]
 • pretty εκφώνηση pretty [en]
 • graduated εκφώνηση graduated [en]
 • little εκφώνηση little [en]
 • English εκφώνηση English [en]
 • anal εκφώνηση anal [en]
 • night εκφώνηση night [en]
 • beautiful εκφώνηση beautiful [en]
 • comfortable εκφώνηση comfortable [en]
 • true εκφώνηση true [en]
 • last εκφώνηση last [en]
 • Kawaii εκφώνηση Kawaii [ja]
 • adult εκφώνηση adult [en]
 • quiet εκφώνηση quiet [en]
 • sorry εκφώνηση sorry [en]
 • grand εκφώνηση grand [fr]
 • interesting εκφώνηση interesting [en]
 • your εκφώνηση your [en]
 • bueno εκφώνηση bueno [es]
 • clean εκφώνηση clean [en]
 • short εκφώνηση short [en]
 • subtle εκφώνηση subtle [en]
 • just εκφώνηση just [en]
 • live εκφώνηση live [en]
 • gay εκφώνηση gay [en]
 • pure εκφώνηση pure [en]
 • fair εκφώνηση fair [en]
 • country εκφώνηση country [en]
 • better εκφώνηση better [en]
 • wet εκφώνηση wet [en]
 • vintage εκφώνηση vintage [en]
 • all εκφώνηση all [en]
 • international εκφώνηση international [en]
 • current εκφώνηση current [en]
 • famous εκφώνηση famous [en]
 • cold εκφώνηση cold [en]
 • further εκφώνηση further [en]
 • new εκφώνηση new [en]
 • cordial εκφώνηση cordial [en]
 • which εκφώνηση which [en]
 • straight εκφώνηση straight [en]
 • sexy εκφώνηση sexy [en]
 • minute εκφώνηση minute [en]
 • some εκφώνηση some [en]
 • chicken εκφώνηση chicken [en]
 • back εκφώνηση back [en]
 • regular εκφώνηση regular [en]
 • awkward εκφώνηση awkward [en]
 • happy εκφώνηση happy [en]
 • dirty εκφώνηση dirty [en]
 • right εκφώνηση right [en]
 • naughty εκφώνηση naughty [en]
 • poor εκφώνηση poor [en]
 • mature εκφώνηση mature [en]
 • whatever εκφώνηση whatever [en]
 • main εκφώνηση main [en]
 • future εκφώνηση future [en]
 • smacznego εκφώνηση smacznego [pl]
 • interesante εκφώνηση interesante [es]
 • comparable εκφώνηση comparable [en]
 • lovely εκφώνηση lovely [en]
 • hierarchical εκφώνηση hierarchical [en]
 • half-term εκφώνηση half-term [en]
 • white εκφώνηση white [en]
 • still εκφώνηση still [en]
 • vinyl εκφώνηση vinyl [en]
 • O εκφώνηση O [en]
 • 漂亮 εκφώνηση 漂亮 [zh]
 • British εκφώνηση British [en]
 • wicked εκφώνηση wicked [en]
 • serious εκφώνηση serious [en]
 • these εκφώνηση these [en]
 • funny εκφώνηση funny [en]
 • warm εκφώνηση warm [en]
 • novel εκφώνηση novel [en]
 • top εκφώνηση top [en]
 • hot εκφώνηση hot [en]
 • ancient εκφώνηση ancient [en]
 • cruel εκφώνηση cruel [en]
 • similar εκφώνηση similar [en]
 • miniature εκφώνηση miniature [en]
 • miscellaneous εκφώνηση miscellaneous [en]
 • nice εκφώνηση nice [en]
 • nothing εκφώνηση nothing [en]
 • taught εκφώνηση taught [en]
 • specific εκφώνηση specific [en]
 • best εκφώνηση best [en]
 • horrible εκφώνηση horrible [en]
 • artificial εκφώνηση artificial [en]
 • melancholy εκφώνηση melancholy [en]